euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Все пак се стигна до преструктуриране на гръцкия дълг, но това ли е краят?

Ралица Ковачева, July 25, 2011

Прогнозата на euinside, че в крайна сметка ще се стигне до преструктуриране на гръцкия дълг, се сбъдна. Още през февруари ние прогнозирахме, че до есента ще има реални действия по въпроса: „Идеята за преструктуриране на гръцкия дълг вече не е табу в ЕС. Дори очевидно се подготвят необходимите условия това да се случи най-безболезнено - промените в спасителния фонд за еврозоната, Пактът за конкурентоспособност, стрес-тестовете, Европейската рамка за управление на кризи във финансовия сектор. От тази перспектива и предвид необходимостта някои неудобни истини най-после да бъдат посрещнати открито, изглежда съвсем реалистична възможността дълговете да се броят наесен.”

Оказа се, че прогнозата се сбъдна по-рано от очакваното заради нарасналия натиск на финансовите пазари, от една страна върху самата Гърция, и от друга - върху целия ЕС да вземе решителни мерки за овладяване на дълговата криза в еврозоната като цяло. За съжаление, макар да са в правилната посока, решенията на лидерите на еврозоната от последната им среща на върха едва ли ще свалят гръцката задлъжнялост до устойчиво равнище. Така че, в това отношение може да очакваме да се наложат допълнителни мерки.

Какви са Вашите прогнози за развоя на ситуацията? Споделете ги в коментар под този текст.