euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Писмо до новото правителство относно медийната среда

Аделина Марини, May 31, 2013

Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри,

Встъпвате в нов мандат в една изключително болна среда във всяко едно отношение - икономическа, политическа, социална и не на последно място - медийна. Доверието към Вас, както показват и резултатите от изборите, е ниско, което прави задачата Ви да внесете стабилност, държавност и справедливост още по-трудна. В управленската Ви програма, която беше публикувана във вестник "Дневник" на медиите е отделено само едно изречение и то е: "Създаване на гаранции за свободен печат и медии". С това писмо бих искала да Ви призова да отделите повече внимание на темата като се съобразите с няколко вече превърнали се в постулати на развитите и не толкова развитите държави методи за работа с журналистите в епохата на социалните мрежи и мобилните устройства. 

Свободен печат и медии

По повод този Ваш кратък приоритет имам няколко въпроса, които смятам за изключително важни и нетърпящи отлагане:

- Най-напред е изключително важно да дефинирате какво точно разбирате под "свободен печат и медии" и как смятате да предоставите гаранциите за постигането на тази цел?

- В намеренията Ви влиза ли да обърнете внимание на медийната концентрация в ръцете на един основен медиен играч, който доскоро играеше водеща роля в подкрепата за предходното правителство, но изглежда вече прехвърля любовта си към Вас?

- Запознати ли сте и ако не сте, възнамерявате ли да се запознаете с публичните дискусии, които в момента текат на ниво ЕС за обхвата на компетенциите на съюза в осигуряването на медиен плурализъм и свобода на медиите?

- Запознати ли сте с разговорите, които ресорния комисар г-жа Нели Крус проведе през септември миналата година в София с представители на издателите, независими журналисти и граждански организации, сред които и на euinside?

- Запознати ли сте и ако не, планирате ли да се запознаете подробно с доклада, който работната група представи по-рано тази година и в който се отправят конкретни препоръки за осигуряването на свободни и плуралистични медии като съществен елемент от осигуряването на европейската демокрация? 

- В случай, че отговорът на повечето от горните въпроси е да, може ли да посочите кои ще бъдат конкретните хора и институции, на които ще възложите работата по гореспоменатите документи и публични консултации? Планирате ли и да проведете някаква среща с издателите, независимите и гражданските журналисти, пред които да представите вижданията си за всички тези документи и за запознаване с проблемите, които медиите имат в България?

Медийна политика

Медийната политика на правителството е от съществено значение за изпълнението както на неговите цели, така и за оцеляването му, независимо от изключително зависимата медийна среда. В този смисъл има много въпроси, на които смятам за необходимо да се отговори, както и да се поеме конкретен ангажимент. Предходното правителство, но не само то, имаха сравнително архаичен модел на общуване с медиите, който вероятно все още е подходящ за твърде затворената и монополизирана медийна среда в България, но все пак интернет и новите технологии дадоха възможност на много граждански организации и независими журналисти да изградят своя собствена аудитория по напълно независим начин. Затова Ви моля да отговорите на следните няколко въпроса:

- Възнамерявате ли да промените начина, по който общувате с медиите и в каква посока биха били тези промени?

- Планирате ли да обновите уебсайтовете на основните държавни институции (министерства, парламент и др.), така че да бъдат ориентирани към лесен достъп до документи, решения, позиции и анализи, стоящи зад ежедневните решения на кабинета?

- Планирате ли да въведете открити правителствени заседания и пресконференции, които да бъдат уебстриймвани за всички онези, които не могат да присъстват на живо в МС, НС и други инстутиции?

- Смятате ли да създадете Twitter и Facebook профили на МС и отделните министри, с които да се опосредства и улесни връзката не само с медиите, но и с гражданите? Добър пример в това отношение може да Ви бъде правителството в Хърватия, което е от сестринската Социалдемократическа партия на премиера Зоран Миланович. То създаде цял отдел от млади хора, които работят на смени, за да захранват Twitter и Facebook профилите на кабинета с информация, снимки, видео- и аудиозаписи от правителствени заседания, срещи, пресконференции и други. 

- Към момента начинът на разпространение на информация за отминали събития с участието на министър-председателя и министрите е изключително безполезен. Изпращат се по мейла прикачени Word-файлове, в които събитието, интервюто, речта или нещо друго е преразказано по начин, който отразява единствено гледната точка на ПР-екипа. Бихте ли направили необходимото, за да се присъедините към съвременните отворени и прозрачни управления, които предоставят на медиите и обществото стенограми на речи, заседания, пресконференции. Предоставят също видео- или аудиозаписи, така че журналистите и гражданите да могат сами да стигнат до конкретен извод, а не той да им бъде налаган от пресотдела на съответното ведомство?

- Изключително важен въпрос, който засяга лично euinside, е как възнамерявате да представяте на обществеността позициите, които България ще отстоява на всички нива в ЕС? До момента това ставаше по, бих казала, обиден маниер, който включва изпращане на текст, озаглавен "Позиция", в който не се съдържа нищо друго освен какво точно ще се обсъжда на даден Съвет на ЕС, но не и позицията, която страната ни ще отстоява. Планирате ли да промените това? Ще помислите ли и за възстановяването до максимална степен на работата с медиите на Съвета по европейски въпроси към МС, който преди 4 години, но уви за твърде кратко, беше дори отворен за медии? Ако не да го отворите изцяло, бихте ли възстановили поне брифинга след това, както и да го ориентирате към онези, които следят ставащото в България и ЕС онлайн? По време на правителството на Сергей Станишев (2005-2009) беше въведена изключително добра практика след Европейски съвет в Брюксел пресконференцията от националната ни стая за брифинги да се осъществява чрез пряка връзка със София, така че и колегите в България да могат да задават въпроси към премиера? Ако планирате да възстановите тази практика, смятате ли да я разширите, така че да включи и останалите Съвети на ЕС, не само срещите на върха, както и да осигурите задаването на въпроси от колеги онлайн (като euinside). 

- Към момента начинът, по който МС работи с медиите в навечерието на редовно заседание на правителството, е доста остарял и тук бих дала отново за пример правителството на Хърватия, с чиято работа съм отблизо запозната. В навечерието на правителственото заседание пресцентърът изпраща голям комплект документи онлайн на акредитираните журналисти. Комплектът съдържа реда на заседанието и към всяка точка са прикрепени проекторешенията, проектозаконодателството или проектодекларациите, които предстои да бъдат обсъждани и гласувани. Това позволява на журналистите да се подготвят добре какво предстои да бъде прието, да прочетат съответния законопроект, който ги вълнува, за да могат по-адекватно да подготвят въпросите си или да ги представят максимално ясно на обществеността. Планирате ли да въведете подобна практика, тъй като сегашното изпращане само на списък с точките е твърде недостатъчно и до голяма степен безполезно? 

Финансиране

По време на предходното правителство, но със сигурност при задълбочен преглед подобни практики може да се открият и в предишни правителства, често се срещаше ситуация, при която чрез обществени и еврофондове се финансираха определени медийни групи. Възнамерявате ли да сложите край на тези определено порочни практики, които създават изкривяване на медийния пазар и условия за фаворизиране на определени медии за сметка на други?

- Имате ли планове за осигуряване на прозрачност при финансирането на медии по какъвто и да било начин като част от някаква цялостна стратегия за прозрачност при харченето на публични средства?

Без да имам претенциите, че съм изчерпала всички проблеми, които се натрупаха през последните години в работата между журналисти и институции в България, ще Ви бъда особено признателна, ако отговорите на въпросите ми. Не държа да отговорите лично. Мисля, че тези въпроси засягат цялото ни общество, което самият Вие, г-н министър-председател, диагностицирахте в първото си интервю за БНТ, че е в "напреднал стадий на дезинтегритет". Една добра, прозрачна и отчетна медийна политика би могла да Ви помогне да се справите с този безспорно сериозен и опасен обществен проблем. И тук не става дума да си купите добро отношение от медиите като ги накарате да се чувстват по "европейски". Става дума да ни предоставяте информацията, която е жизнено необходима за нашата работа и която ни дължите в качеството ни на данъкоплатци и избиратели. 

Благодаря Ви за вниманието и в очакване на скорошен отговор от Вас и Вашия екип, Ви желая успех в следващите четири години.

Аделина Марини, основател и главен редактор на www.euinside.eu, а също и автор на идеята проблемите с медийната среда да бъдат включени в Механизма за сътрудничество и проверка, с който България се присъедини към ЕС. Впрочем, медиите вече бяха включени в наблюдението на механизма за Румъния.