euinside

Cause and Effect in European Politics and Law
Прогнози 2010

Прогнози 2010

 | © euinside | © euinside

2010 ще работим повече за държавата

През 2010 г. българите ще работят за държавата 5 месеца, за да плащат данъци и такси. Така наречения Ден на свобода от правителството" през последните години настъпва винаги в края на месец май, но през 2010 ще прескочи до юни. Това е прогнозата на Института за пазарна икономика (ИПИ). Петър Ган ...
 | © Audiovisual Service | © Audiovisual Service

Безработицата ще започне да намалява в света, но Еврозоната е в риск

До средата на 2010 се очаква значително подобряване на инвестиционното търсене, заетостта, както и увеличаване на разходите на фирмите за техническо обновяване. Това показват прогнозите на група икономисти от Фондацията за международен мир Карнеги, Световната банка, МВФ и Американския институт н ...
 | © the White House | © the White House

2010 ще бъде годината на Китай

Повечето международни, а и вътрешни прогнози се концентрират върху няколко теми, които бяха важни за прогнозиране и миналата година по това време. Много от тях обаче не отчитат 1 много значим фактор, който оказва влияние върху почти всички теми - Китай. Защо? Защото през последните месеци, а мож ...