euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Безработицата ще започне да намалява в света, но Еврозоната е в риск

euinside, January 8, 2010

До средата на 2010 се очаква значително подобряване на инвестиционното търсене, заетостта, както и увеличаване на разходите на фирмите за техническо обновяване. Това показват прогнозите на група икономисти от Фондацията за международен мир Карнеги, Световната банка, МВФ и Американския институт на предприемачите. На дискусия във Вашингтон Дезмънд Лахман от Американския институт на предприемачите* прогнозира остър спад на цените на стоките, което ще увеличи реалните доходи в напредналите икономики. Според Ури Дадуш** и Филип Сътъл*** обаче, наистина има тревога от нарастване на инфлацията и образуване на нови балони, но в отделни страни.

Въвеждането на нови правила прекалено рано, като например по-високи изисквания за капиталови наличности, може да навреди на банковия сектор, който все още се нуждае от подкрепа, смята още икономистът Ури Дадуш.

Много сериозна заплаха за Еврозоната виждат икономистите Лахман и Сътъл. Те предупреждават за предстоящо напрежение в Еврозоната. Гърция, Ирландия, Испания и Португалия се опитват да намерят начин да преодолеят бюджетните си дефицити и оромните си дългове. Без независими монетарни власти или гъвкавостта на плаващ обменен курс, тези страни може да бъдат принудени да правят още бюджетни съкращения за по продължителен период от време. Това, вероятно, ще утежни отношенията с другите страни в Еврозоната, а може и да разцепи валутната зона, ако някои държави бъдат принудени да я напуснат.

Не по-малко застрашени са страните с огромни дългове, предупреди пък Йорг Декресин****. Според него сред най-засегнатите държави ще са САЩ и Великобритания. Тежко задлъжнялите страни ще трябва да обмислят всякакви възможности, включително увеличение на данъците, съкращения на разходи, структурни промени, които да доведат до по-устойчива фискална позиция.

Икономистите предупреждават още и за това, че търговските разправии между САЩ и Китай са твърде опасни. Според Дадуш и Лахман, това е част от заплахата за протекционизъм, която се нуждае от по-особено внимание през 2010 г., особено ако нивото на безработицата остане високо.

Много е интересен анализът на експертите за наличието на сериозни различия между нововъзникващите и напредналите икономики. Нововъзникващите, водени предимно от вътрешни фактори на растеж, а не толкова от износ, в момента най-много допринасят за икономическото развитие и инвестициите в сравнение с напредналите държави. В същото време, самите нововъзникващи икономики са твърде разнообразни помежду си. Ако Азия и Китай, по-специално, водеше във възстановяването от глобалната финансова и икономическа криза, то Източна Европа, с изключение на Полша, не е толкова успешна и не проявява почти никакви признаци на възстановяване.

В Латинска Америка картината е още по-пъстра - Бразилия се възстановява сравнително добре и по-бързо, докато други, като Чили, изостават сериозно. Според г-н Йорг Декресин, докато има толкова сериозни различия между напредналите икономики и нововъзникващите, капиталите ще продължат да текат към развиващите се страни. Всички участници в дискусията във Вашингтон са единодушни, че Китай трябва да преосмисли положението си в глобалната икономика, тъй като скоро ще се превърне във втората по големина икономика в света, най-големият търговски партньор и производител на въглероден диоксид. Препоръките към Китай са за структурни реформи и по-гъвкав обменен курс на юана.

*Дезмънд Лахман е управляващ директор и главен икономически стратег на нововъзникващите икономики в Американския институт на предприемачите. Той е специалист по глобална макроикономика, глобални валутни въпроси и многостранни заемни агенции;

**Ури Дадуш е старши сътрудник и директор в новата програма за международна икономика във Фондацията за международен мир Карнеги. Преди това той е бил директор по международната търговия в Световната банка, а преди това е отговарял за икономическата политика на банката. Бил е и президент и изпълнителен директор на Икономист Интелиджънс Юнит;

***Филип Сътъл е новият директор за глобални макроикономически анализи в Международния институт по финанси във Вашингтон;

****Йорг Декресин е експерт в Международния валутен фонд