euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Владимир Шопов: Междинният доклад на ЕК показа, че меденият месец на правителството е свършил

Ралица Ковачева, February 20, 2011

По повод публикуването на междинния доклад на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка, euinside потърси за коментар политолога Владимир Шопов. Както знаете, миналата година euinside и blogeurope на г-н Шопов организираха специална дискусия, посветена на бъдещето на Механизма и ползите от него. Ето и коментара на анализатора за настоящия междинен доклад:

След този доклад стратегията на българския премиер за използване на Механизма за натиск върху съдебната система става много по-трудна. Това е най-видимо чрез по-изричните препоръки за промяна в работата на полицията и качеството на разследването (говори се за „thorough reforms”[дълбоки реформи]), необходимостта от по-добро работно сътрудничество между полиция и прокуратура, нуждата от по-аналитично отношение към самата организирана престъпност и най-вече чрез включването на темата за специалните разузнавателни средства.

Този доклад връща баланса между двата сектора: правосъдие и вътрешни работи. Това не е изненада на фона на общата позиция на ЕК, че напредъкът може да бъде единствено системен, в двете сфери и по линия на всички критерии. По всяка вероятност, политическата свръхупотреба на летния доклад от страна на правителството е дало допълнително основание за това изравняване.

Чрез позоваването на препоръките на GRECO [Group of States against Corruption] и работата на Съвета на Европа, Комисията прави важно напомняне на важността на оценките на тази институция и индиректно коментира склонността ни да я игнорираме.

За мен е много важно включването на въпроса за СРС-тата, макар, че тук той просто е маркиран. Очевидно вече не може да става дума за реверанси към правителството, каквито видяхме в летния доклад. „Меденият месец” е свършил. След тази техническа оценка ми е доста трудно да си представя много положителен летен доклад, а за приключване на Механизма и дума не може да става.