euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Започват трудни преговори между ЕП и Съвета на ЕС за новото икономическо законодателство

Ралица Ковачева, April 21, 2011

Комисията по икономическите и валутните въпроси в Европейския парламент одобри пакета от 6 предложения на Европейската комисия за засилено икономическо управление в ЕС. По някои от ключовите въпроси, обаче, депутатите се оказаха разединени и точките минаха без подкрепата на социалистите и зелените. Въпреки това, парламентарната комисия реши да започне преговори с Унгарското председателство, за да може окончателното одобрение на текстовете да стане до юни, както е предвидено.

След гласуването шестимата докладчици, които са работили по 6-те предложения на Европейската комисия, изразиха разочарование от липсата на единство в парламентарната комисия, въпреки усилената им съвместна работа. Гласуването на докладите и предложените по тях близо 2000 изменения продължи 4 часа, което забави предвидената пресконференция на докладчиците с час и половина. Заради късния час и голямото закъснение в залата беше останал само един унгарски журналист. Докладчиците, обаче, не бяха склонни да коментират спорните въпроси преди гласуването в сряда сутринта, което реши все пак преговорите с председателството да започнат.

Какво включва пакетът за икономическото управление?

Както euinside нееднократно писа, предложенията на ЕК от 30 септември 2010 година включват реформа на Пакта за стабилност и растеж, със засилване на акцента върху задлъжнялостта, допълване на процедурата по свръхдефицит с аналогична процедура по прекомерна задлъжнялост и засилване на санкциите на по-ранен етап, както и създаване на макроикономически надзор с цел ранно откриване и преодоляване на потенциални дисбаланси. Две от предложенията са насочени изцяло към засилване на финансовата и макроикономическата стабилност в еврозоната и определят реда на налагане и размера на финансовите санкции на страните, неспазващи изискваната дисциплина.

Като цяло измененията, приети от парламента, са в посока засилване на ролята на Европейската комисията, по-прозрачен процес на взимане на решенията, засилване на санкциите и ограничаване на възможността за политически пазарлъци между страните-членки, най-вече чрез правилото за гласуване с обърнато мнозинство в Съвета. Както знаете, то означава предложенията на Еврокомисията за наказателни процедури или санкции да се смятат за приети, освен ако не бъдат отхвърлени с квалифицирано мнозинство от Съвета.

Реформа на Пакта за стабилност и растеж

Докладът на Корин Вортман-Кол (ЕНП, Холандия) по регулацията за засилване на наблюдението на бюджетните позиции и на координацията на икономическите политики се оказа най-труден за преглъщане от социалистите и Зелените. Както става ясно от изказванията на партиите и от официалното съобщение на ЕП след гласуването, разделителната линия минава по ръба на баланса между ограничителни мерки и инвестиции. В крайна сметка, е включен текст, според който Комисията трябва да съчетае по-строгите санкции за безотговорно харчене с отчитане на „добрите” разходи в посока реформи.

По доклада на Корин имаме разделен вот на ляво и дясно, социалистите и зелените гласуваха против. Ние сме много разочаровани от окончателния резултат от гласуването”, каза Елиза Ферейра от Групата на Социалистите и демократите (ПАСД, Португалия). Докладчикът в сянка от Групата на Зелените Филип Ламбертс (Зелените/ЕСА, Белгия) коментира: „Т.нар. засилване на Пакта за стабилност и растеж се фокусира повече върху публичните разходи отколкото върху устойчивостта на публичните финанси, което е грешен подход. Провалът на европейските правителства да осъществят каквито и да било мерки, които да дадат възможност за събиране на приходи чрез справедливи и ефективни данъчни ресурси означава, че няма да има алтернатива на ограничителните мерки, за да се балансират правителствените бюджети. Това ще удари най-тежко най-уязвимите.”

Конкретна разлика с предложението на ЕК по отношение на темповете на намаляване на дълга е, че според Парламента свръхзадлъжнялостта (над 60% от БВП) трябва да намалява средно с 5% годишно за период от 3 години, а не както предлагаше Комисията с фиксирани 5% всяка година.

В мотивите на доклада на Корин Вортман-Кол се подчертава, че целта на измененията е да се укрепи общностният метод като се засили ролята на Европейския парламент в процеса на икономическото управление и се даде повече независимост на Комисията от решенията на Съвета. Същевременно се акцентира на необходимостта от национална ангажираност и ролята на националните парламенти.

Макроикономическите неравновесия

Елиза Ферейра, която е докладчик по темата за превенцията и корекцията на макроикономическите неравновесия коментира, че е доволна от постигнатата широка подкрепа по време на гласуването на нейния доклад. „Не постигнахме всичко, но постигнахме достатъчно”.

Основната идея на регламента е Европейската комисия да провежда наблюдение на страните-членки по таблица с показатели в трите основни сектора на икономиката: стоки и услуги, заетост и капитал. Комисията трябва да определи горни или долни граници за отделните индикатори като според доклада на г-жа Ферейра критичните стойности трябва да са едни и същи за страните в еврозоната и тези извън нея.

По предложение на българския евродепутат Илиана Иванова (ЕНП, ГЕРБ) обаче, текстът е изменен с аргумента, че различните макроикономически характеристики на страните-членки във и извън еврозоната налагат въвеждането на различни критични стойности на показателите. „Щастлива съм, че моите колеги от ЕНП ме подкрепиха и гласът на новите страни-членки беше чут при вземането на толкова важно решение", сподели след гласуването г-жа Иванова. Според нея процесът на наваксване (catching-up process) е важен елемент, който трябва да бъде вземан под внимание при анализа на показателите- позиция, която България вече нееднократно заяви.

Конкретният списък от индикатори предстои да бъде обсъден със Съвета. Най-общо те ще отразяват задлъжнялостта (държавна и частна), безработицата, цените на активите с особено внимание към недвижимите имоти и финансовите пазари, баланс и развитие на текущата сметка и др. След намесата на Парламента в списъка с индикатори ще се отчитат повече социо-икономическите фактори и няма да бъдат намалени правата на социалните партньори и колективното договаряне. Социалистите са доволни от включването на този текст, а Зелените подкрепиха доклада, макар и да съжаляват, че от дясно е било отхвърлено предложението им сред индикаторите да се включи и наблюдение на неравенството на доходите.

Глоба за статистически измами

Запазва се предложеният от ЕК механизъм страните от еврозоната да бъдат наказвани с глоба под формата първо на лихвоносен, после на безлихвен депозит и накрая глоба при неизпълнение на препоръките на Съвета и Комисията. В доклада на Карл Хаглунг (АЛДЕ, Швеция) по темата е записано, че годишната глоба на засегната страна-членка може да варира между 0.1% и 0.5% от БВП на страната, според степента на нарушението. Очевидно за да не се повтаря гръцкият сценарий, депутатите искат да се налага еднократна глоба в максималния размер, когато се установи, че страна-членка манипулира финансови данни, фалшифицира статистически данни или предоставя подвеждаща информация.

В допълнение на предложените от ЕК мерки, в доклада на Силви Гулар (АЛДЕ, Франция) за бюджетното наблюдение в еврозоната също има нови елементи. Например Комисията да получи правомощия за намеса при спешни случаи, когато еврото е изложено на опасност. Също така, депутатите очакват от Комисията до края на годината да представи доклади за създаването на общи европейски суверенни облигации и на Европейски валутен фонд. „Еврооблигациите не само ще играят ролята на стимул за поддържане на благоразумни дългови позиции, но и ще засилят еврото като истинска глобална валута", коментира Силви Гулар.

Сега топката е в ръцете на Унгарското председателство на ЕС, което трябва да прояви максимална гъвкавост и диалогичност, за да постигне компромис между Парламента и Съвета (страните-членки) по спорните въпроси. Ако преговорите приключат в срок, пакетът ще влезе за гласуване в ЕП през юни. Крайната цел е новата регулация да бъде окончателно одобрена до лятото.