euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Елена Салгадо: Никоя страна няма да представи глупав бюджет

Аделина Марини, April 18, 2010

И вторият ден от неофициалната среща на министрите на финансите на ЕС премина в обсъждане на новите мерки, които европейските институции искат да предприемат, за да гарантират, че вбъдеще криза като тази с Гърция няма да се повтори. Основният проблем обаче е правната рамка, която ще даде на Европейската комисия правото да проверява националните бюджети на страните от еврозоната преди те да са влезли за одобрение в националните парламенти.

Идеята е всички бюджети на еврочленките да бъдат преглеждани предварително от Комисията, а също и от Еврогрупата, за да може, ако някоя страна предвижда бюджетни мерки, които биха застрашили партньорите й от еврозоната, те да бъдат коригирани навреме. Тъй като времето от момента на изготвянето на национален бюджет до вкарването му в националния парламент за гласуване е прекалено малко, еврокомисарят по икономическите и валутните въпроси Оли Рен предлага въвеждането на Европейски икономически семестър.

От януари до юли страните-членки да предоставят своите бюджетни виждания за следващата година, за да може те да бъдат прегледани от Комисията и от министрите на финансите подробно, гласи идеята. Европейският икономически семестър ще даде възможност да бъдат отправени и препоръки за незабавни действия, ако това се налага.

И Оли Рен, и председателят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер, както и председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише бяха единодушни, че тази мярка е повече от наложителна. Подкрепа заяви и испанският министър на финансите Елена Салгадо, чиято страна, освен че председателства Съюза, е също и в доста тежко финансово положение (с огромен публичен дълг и растящ бюджетен дефицит).

Според нея, в момента всички се намират в изцяло нова ситуация, защото в самото начало след създаването на Пакта за стабилност и растеж, страните в процедура по свръх дефицит са били малко, докато сега са почти всички. "Така че, трябва да се направи нещо, за да се подобри конкурентоспособността. Всичко това е част от един и същ проблем", допълни г-жа Салгадо.

Тя изключи възможността върху националните бюджети да се налага вето, ако не са съобразени с общите интереси на еврозоната. Елена Салгадо обаче не беше убедителна в обясненията си: "Никоя страна няма да представи странен бюджет, така че подобно действие няма да се наложи. Просто няма страна, която да представи глупав бюджет". Все пак, идеята за бюджетния преглед се разглежда за пръв път от финансовите министри на ЕС, така че е нормално да не е напълно изкристализирала. На 12 май Оли Рен ще представи цялостното предложение на ЕК, след което то ще бъде обсъдено отново в Екофин и, след това, от Европейския съвет (лидерите на страните-членки).

Друга много важна тема, на която европейските финансови министри посветиха съботния ден, беше подготовката за участието на ЕС за срещата на върха на Г20 в Торонто през юни. Три са основните приоритети, върху които Евросъюзът ще акцентира на тази среща:

Първият е да се гарантира, че срещата в канадския град ще приключи с цялостна стратегия за изход от кризата, както беше договорено в Питсбърг, за да се намали риска от преливане на кризата. Според еврокомисаря Оли Рен, "рисковете от късно излизане от кризата са не по-малко значителни от ранното излизане, затова е нужна координация на глобално равнище".

Вторият приоритет ще бъде всички основни региони по света да изиграят своята роля в преодоляването на макроикономическите дисбаланси (търговски излишъци спрямо дефицити по текущата сметка).

И трето, да се използва момента за финансова реформа, като се избегнат обаче некоординираните подходи. ЕС е предпазлив и по отношение на идеята за облагане с такси или данъци на глобалните финансови транзакции. Според шефа на ЕЦБ Жан-Клод Трише, необходима е последователност, ако се стигне до въвеждането на тази идея, така че да не се навреди на започналия вече икономически растеж. "Основното послание на ЕЦБ е да избягваме финансов протекционизъм, финансов меркантилизъм - ние сме в Европа и трябва да защитаваме единния пазар", допълни още г-н Трише.

В последния ден от мадридската среща се включиха и министрите на финансите от Азия. Видимо обаче беше отсъствието на представителите на Китай, Русия и Япония. Основна цел на срещата беше да се обменят вижданията за излизане от кризата и за финансова реформа.