euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Страните-членки са близо до споразумение за трите милиарда за Турция

Аделина Марини, December 17, 2015

Лидерите на страните-членки са възложили на постоянните представители да се договорят максимално бързо по мобилизирането на парите за турския фонд, договорен на специалната среща на върха между Турция и ЕС на 29 ноември, когато ЕС обеща да плати в следващите две години три милиарда евро на Турция, за да й помогне да се справи с над два милиона сирийски бежанци. Един милиард от парите ще бъде осигурен от европейския бюджет, докато останалите два милиарда трябва да се осигурят от страните-членки по схема, сходна с формирането на вноските им в европейския бюджет. Така националната вноска за България се очертава да бъде близо 6 милиона евро, докато за Германия - 428 милиона евро. Това се казва в работен документ, с който euinside разполага. 

Инструментът, чрез който ще се подпомагат бежанците в Турция, ще бъде организиран по начин, така че да се избегнат правни трудности в страните-члеки, например изисквания за ратификация. Парите няма да се платят наведнъж, а според нуждите на терен. Обемът и бързината на отпускането на вноските ще бъдат съобразени с изпълнението на ангажиментите на Турция за настаняване на бежанците, осигуряване на образование, здравеопазване и достъп до пазара на труда. Комисията ще бъде натоварена със задачата да управлява средствата в съвместна структура със страните-членки. В документа, който предстои да бъде създаден, ще бъде поставена ясна и точна условност за отпускането на парите. Комисията ще има водещата роля при координирането на проектите и ще може да налага вето, ако е необходимо. 

Предвижда се и участието на Турция в управлението на фонда, но нейната роля най-вероятно ще бъде по-скоро консултативна. Предвижда се Европарламентът и Съветът да бъдат постоянно информирани за изпълнението на турския план за действие и за това как се харчат парите. Ако не се изпълняват условията, инструментът за финансиране може да бъде незабавно прекратен, като непохарчените пари ще бъдат върнати на квотен принцип на страните-членки. Лидерите са сe договорили още и за прилагането на схемата за преселване на бежанци от Турция в няколко държави-членки на доброволен принцип. Това са така наречените държави "със сходни виждания", които имаха мини-среща на върха преди Европейския съвет. 

По време на срещата си лидерите са приели положително предложението на ЕК за обща охрана на границите като са възложили на Съвета на министрите в рамките на следващото председателство (Холандия) да бъде изготвена позиция по предложението. Това означава до края на юни. Дотогава ЕК трябва да предложи още и шенгенски граничен кодекс и преглед на Дъблинското споразумение. В окончателните заключения от срещата лидерите се призовават да изпълнят поетите на предишни срещи ангажименти, включително схемата за релокация, по която изпълнението е нищожно. Според отчета [на английски език] на Люксембургското председателство, от общо 160 000 бежанци, които беше договорено да бъдат преразпределени от Италия и Гърция до две години, са прехвърлени само 184. 

Причините за това забавяне са комплексни. Вина имат както страните по фронтовата линия, така и приемните страни. Проблем е и това, че бежанците отказват да бъдат прехвърляни в повечето страни-членки на ЕС, се казва в отчета. От заключенията става ясно, че напредъкът е оскъден и по другите договорености като борбата с трафика на хора, стриктното регистриране на бежанци, настаняването им и осигуряването на документи за път за онези, които не отговарят на условията за международна защита. В този контекст се призовава и за по-конкретни мерки за връщане на онези, които не могат да получат статут на бежанци. Призовава се за бързо взимане на решение относно списъка на безопасните държави, като специално се споменава Афганистан.