euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Миграцията влиза в новата стратегия на ЕС за Афганистан

Аделина Марини, July 25, 2017

Европейската комисия предложи [на английски език] в понеделник (24 юли) обновяване на елементите на стратегията на Европейския съюз към Афганистан, като добави един нов - миграцията. В предишната стратегия [на английски език], приета през 2014-та година, основните елементи бяха четири: насърчаване на мира, сигурността и регионалната стабилност; подсилване на демокрацията; поощряване на икономическото и човешко развитие; отглеждане на върховенство на закона и уважаване на правата на човека, особено на жените и децата. В предложението на Комисията за обновяване се предлага обединяване на втория и четвъртия елемент, за да може да се добави миграцията. Причините за това са вътрешни и външни. 

От една страна през последните години ситуацията в Афганистан се влошава драматично с увеличаването на влиянието на бунтовници и терористи. Икономическата ситуация също се влошава. На този фон през миналата година беше отбелязан рекорден брой връщания на афганистанци от съседни страни като Пакистан и Иран, което образува значителен натиск върху обществото на страната, в която човешкото развитие е най-ниското в света - 36% от населението живее в бедност; почти две трети от афганистанците са неуки; 40% са без работа. Според оценката на Европейската служба за външна дейност на ЕС досега постигнатият напредък на Афганистан е застрашен от високия брой връщани в страната афганистанци, което затруднява и плановете на ЕС за връщане на нелегални мигранти. 

А напредъкът в сравнение с 2001-ва година е значителен. Достъпът до здравеопазване се е увеличил от 9% на 57%. Продължителността на живота е нараснала от 44 на 60 години, което е значителен скок. Десет пъти е нараснал броят на записаните в училище - в момента учениците са около 8 милиона, 39% от които са момичета. Жени заемат 27% от местата в парламента на Афганистан. Брутният вътрешен продукт също е нараснал значително - на 590 долара на глава от населението от 120 през 2001-ва година. Всичко това започва бързо да се разпада, заради влошаването на ситуацията със сигурността в страната. По данни на Международния валутен фонд икономическият растеж на Афганистан е спаднал от средно 10.5% в периода 2002-2012-та година на едва 2.2% миналата година. 

Освен това страната продължава да е финансово зависима от хуманитарна помощ. Собствените приходи на правителството са около 2 милиарда долара годишно, което е 10.5% от БВП, а международното финансиране само в сектора на сигурността възлиза на 5 милиарда долара годишно. Отделно от това помощта за развитие е 4 милиарда долара годишно. През 2015-та година афганистанците бяха втората най-голяма група мигранти в Европа - 267 000 нелегални емигранти. Именно афганистанците бяха обект на жестоки полемики в ЕС в пика на бежанската криза, тъй като много често се твърдеше, че те са предимно икономически мигранти. Данните на ООН показват, че през 2016-та година е имало общо 11 418 цивилни жертви - 3498 загинали и 7920 ранени. С 2% се е увеличил броят на убитите, а с 6% броят на ранените. От 2009-та година досега конфликтът в страната е довел до смъртта на 24 841 души, а ранените са 45 347. 

Какво предлага ЕС?

След като премина кризата с голямата бежанска вълна от 2015-та година ЕС се насочи към дългосрочното решаване на причините за бежанските потоци. Част от тези усилия е именно предложението за надграждане на стратегията за Афганистан. По отношение на миграцията се предлага да се работи основно на двустранно, регионално и многостранно ниво. През октомври миналата година ЕС и Афганистан договориха съвместна програма за миграцията, която покрива връщането, приемането и реинтеграцията на нелегалните емигранти, борба с трафика на хора и контрабандата на мигранти. В допълнение към това са и двустранните меморандуми, сключени от няколко страни-членки за връщане на мигранти. Такива меморандуми са сключили общо 7 страни-членки: Германия, Австрия, Швеция, Финландия, Дания, Великобритания и Холандия. 

Тепърва предстои да се договори споразумение за реадмисия, което ще зависи от резултатите от изпълнението на общия план и двустранните меморандуми. Най-важната и дългосрочна работа е по създаването на условия миграционните потоци да намалеят и дори да спрат. За целта ЕС се ангажира да работи за осигуряване на мир, стабилност и регионална сигурност; за демокрация, върховенство на закона и човешки права; подкрепа за икономическото и човешко развитие. Все трудни за изпълнение задачи, както се вижда най-ясно в далече по-напредналите страни от процеса на разширяване на ЕС, а също и в някои държави-членки. 

По първия приоритет ЕС поема ангажимент да подпомага политическите процеси по договарянето на мирно уреждане на вътрешния конфликт в страната, борбата с наркотичната индустрия, нелегалните мини и други части от сивата икономика. Това включва и борба с корупцията. Стратегията предлага няколко инициативи, сред които са изграждането на капацитет на афганистанското правителство да достигне до онези, които водят преговори за мир и помирение; подпомагане на регионалното икономическо сътрудничество между Афганистан и съседите му. Призовава се за максимална включеност в търсенето на политическо решение на конфликтите. 

Друг приоритет е работата по установяване на демокрация и насърчаване на спазването на правата на човека. В документа на ЕК се признава, че въпреки многобройните положителни стъпки до този момент, както и ангажимента на властите ситуацията с правата на човека остава рискова, особено по отношение на жените, децата и правозащитниците. Признава се също, че демократичните принципи и гражданския надзор остават сериозно предизвикателство. Демократичните институции са слаби и често се сблъскват с корупция и непрозрачно взимане на решения. ЕС обаче се ангажира да продължи да работи по инициативи, които да търсят решение на тези проблеми. 53% от европейските програми са насочени към половото равенство. 

По отношение на икономическото развитие и човешкия капитал ЕС също остава силно ангажиран, като ще подкрепя инициативи, които да укрепят най-базисните социални услуги, засилване на ролята на селските икономики и земеделието, насърчаване на мерки за хранителна сигурност, подкрепа за местните власти да развиват експлоатацията на природни ресурси по устойчив начин. ЕС ще подпомага страната и в развитието на регионална инфраструктурна свързаност и ще работи за засилване на присъствието и участието на международни финансови институции. 

На конференцията за Афганистан в Брюксел миналия октомври международната общност обеща финансова помощ в размер на 13.6 милиарда евро. От тях помощта от ЕС е на стойност 5 милиарда евро. Предложението на ЕК за обновление на стратегията за Афганистан ще бъде обсъдено от министрите на външните работи на ЕС на първото им заседание след лятната ваканция, което ще бъде през октомври.