euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Приближава ли се Полша към активирането на член 7?

Аделина Марини, September 16, 2016

Тази седмица темата за върховенството на закона в Полша отново влезе в дневния ред, след като първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс, който отговаря за върховенството на закона, се отчете пред депутатите в Европейския парламент за (не)постигнатото в диалога между Варшава и Брюксел през последните месеци като част от процедурата за нарушение на върховенството на закона, започната срещу Полша през януари. Оттогава досега напредъкът не е голям и опасността от активирането на член 7 все повече се приближава. Процедурата има три етапа. При първия ЕК прави оценка и събира информация, за да се увери, че наистина е налице системна заплаха за върховенството на закона. При втората фаза ЕК изпраща препоръка, ако при първата фаза не е постигнат задоволителен резултат. 

Третата фаза е ЕК да поиска задействането на член 7 от Договора за ЕС, който изключва виновната страна-членка от взимането на решения в Съвета. В момента процедурата е във втора фаза. На 27 юли ЕК издаде подробна препоръка [на английски език], в която поиска да се реши кризата около състава на Конституционния съд и тримата избрани през октомври съдии да поемат функциите си. В препоръката ЕК също така поиска всички решения на съда да бъдат публикувани и да бъдат автоматични, вместо да зависят от решението на изпълнителната или законодателствата власт. На трето място ЕК препоръча да се осигури независимостта на Конституционния трибунал. Комисията даде на Полша три месеца срок да отговори на всички забележки. 

Пред евродепутатите г-н Тимерманс съобщи, че от обявяването на препоръката досега са направени доста неща, но полското правителство отказва да признае валидността на решението на Конституционния съд от 11 август, с което няколко разпоредби в новия закон за Конституционния съд са определени като противоконституционни. Правителството отказва също така да публикува решението в Държавен вестник. Иначе правителството е публикувало много други решения на Съда, но все още отказва да публикува решението от 9 март, с което се анулира закона за Конституционния съд от миналия декември. Франс Тимерманс заключи пред евродепутатите, че на този етап спорът около състава и спазването на решенията на Конституционния съд си остава нерешен. 

Дебатът, който последва, беше кратък, но нажежен. В него си пролича пълното разминаване в схващането за върховенство на закона между полските евродепутати от групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), и други, които подкрепят Варшава, и останалите евродепутати и Комисията. В препоръката на ЕК от 27 юли се цитира дефиницията на Съвета на Европа за върховенство на закона, а именно правна сигурност - което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен процес на прилагане на законодателството - забрана на своеволията на изпълнителната власт; независими и безпристрастни съдилища; ефективен съдебен преглед, включващо уважение към основните права; равенство пред закона. 

В сряда Европейският парламент гласува с 510 гласа "за" и 160 "против" втората си поред резолюция [на английски език], в която полското правителство е призовано да изпълни препоръките на Комисията. Резолюцията изразява притеснението на Парламента от отсъствието на напълно функционален Конституционен съд. Документът, който няма правнообвързващ характер, призовава ЕК да направи преглед и на останалото полско законодателство, прието междувременно. То включва закона за публичните медии, закона за полицията, наказателния кодекс, антитерористичния закон и други правни актове, които предизвикват притеснения, че са в нарушение на европейското законодателство и основните човешки права, включително и правата на жените. 

Против резолюцията гласуваха всички евроскептични групи като Европа на свобода и пряка демокрация (ЕСПД), Европа на нации и свобода (ЕНС), Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). От разбивката на VoteWatch [на английски език] става ясно, че повечето унгарски членове на групата на ЕНП са се разбунтували срещу позицията на групата резолюцията да бъде подкрепена и са гласували против. Сред гласувалите против членове на ЕНП е и българският евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков. Николай Бареков и Ангел Джамбазки са гласували съобразно с партийната линия на ЕКР - против. Любопитното е, че видната румънска евродепутатка и защитничка на българо-румънския своеобразен механизъм за върховенство на закона - механизма за сътрудничество и проверка - Моника Маковей не е гласувала "против" заедно с колегите си от ЕКР, но не е гласувала и "за". Тя се е въздържала. Бунтовничка в ЕНП е била и хърватската евродепутатка Марияна Петир. 

По време на дебата не беше повдигнат въпроса каква е вероятността от достигане до третата фаза. Активирането на член 7 може да стане по искане на Комисията, на Европейския парламент или на една трета от страните-членки. Срокът за изпълнение на препоръката на ЕК изтича в края на октомври. Тогава ЕК ще трябва да реши какво да прави с Полша.