euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Унгария отново спъна ЕС с помощта на Полша по въпроса за гей-правата

Аделина Марини, April 21, 2016

В продължение на сагата от началото на декември, когато Унгария и Полша блокираха сделка, подготвяна в продължение на пет години за уреждане на имуществените права на брачни двойки, включително и гей-двойки, в началото на март Съветът по социални въпроси на ЕС не успя да се договори по текст на заключения за правата на LGBTI хората, отново заради възраженията на Унгария. Полша също наложи резерва, но не по същество, а за да подкрепи Унгария. Това отново отприщи цивилизационен шок у мнозинството изказали се министри по време на публичното обсъждане на проектозаключенията на 7 март в Брюксел. Холандското председателство се опита да прокара пакет от два документа - единия за половото равенство, а другия за правата на LGBTI хората. 

На тази среща за първи път беше обсъден стратегическият документ на ЕК, който е първата стъпка преди разработването на нова стратегия за равенство между мъжете и жените, след като старата (2010-2015-а) изтече. Като цяло страните-членки подкрепиха петте приоритета на ЕК в тази сфера: равна икономическа независимост на мъжете и жените; равно заплащане за работа със същата стойност; равенство във взимането на решения; достойнство, почтеност и прекратяване на полово-базираното насилие; разпространение на половото равенство отвъд ЕС. Макар да няма все още готова стратегия, министрите подкрепиха тези приоритети без никаква дискусия. 

Ябълката на раздора се оказа списъкът [на английски език] с действия на ЕК от декември миналата година за напредък в постигането на равенство на LGBTI хората. Целта на документа е да се пребори дискриминацията срещу тези хора до 2019-а година. Еврокомисарката на правосъдието Вера Юрова (Чехия, АЛДЕ) цитира при представянето на документа, че според проучване на Евробарометър от миналата година 60% от европейските граждани смятат, че дискриминацията, базирана на сексуалната ориентация и половата идентичност е широко разпространена. Същевременно 71% от анкетираните подкрепят равните права за гейове, лесбийки, бисексуални, транс- и интерсексуални хора. "Никой няма да изгуби, ако LGBTI хората получат правата, на които всички останали вече се радват", каза тогава г-жа Юрова. 

Приоритетите на ЕК за борба с дискриминацията до 2019-а година са осигуряване на правна защита на тези хора и техните семейства; наблюдение и прилагане на съществуващото законодателство; рекламиране на разнообразието и недискриминацията; подкрепа за онези, които се борят за равенството на LGBTI хората; събиране на повече статистически данни за случаите на дискриминация и насилие; пренасяне на тези действия и извън ЕС. Впрочем, по тази тема ЕС за първи път говори паралелно за мерки вътре в Съюза и за мерки в страните, които се стремят към членство или попадат в политиката на съседство на Съюза. 

След подробни дискусии председателството предложи проект на заключения, но Литва, Латвия, Унгария и Полша поставиха резерви. Затова председателството представи на 7 март нов, по-мек текст [на английски език]. Разликите между двата текста са значителни. От първоначалния текст в точка 8 са направени значителни промени. Изтрити са важни части от текста, а други са смекчени. В текста се говори за проучване, проведено от Агенцията на ЕС за основните права, според което LGBT хората в ЕС са изправени пред пречки за упражняването на основните им права, като изрично се изброяват и сферите, в които са дискриминирани: заетост, образование и достъп до стоки и услуги. Точно тези неща са отпаднали от предложения на 7 март текст. Освен това в първоначалния вариант се казваше: "Това проучване показва, че много LGBT хора са обект на насилие и тормоз, често на публични места". В новия вариант думата "показва" е заменена с "подсказва". 

Други важни промени са настъпили в десета точка, където първоначално в заключенията се отправяше призив към ЕК да приложи мерките от списъка си с действия за напредък към равенството на LGBTI хората, докато в новия текст Комисията вече е само поканена. В новия вариант е добавен и следният текст: "... при пълно спазване на националната идентичност и конституционните традиции на страните-членки, както и компетентността им в сферата на семейното право ...".  

Холандският министър на социалните въпроси Лодевейк Ашър откри публичната дискусия на 7 март в Съвета на министрите с думите, че равенството е основна ценност на ЕС. "Това е сфера, в която ние, като Европа, водим в света". Той подчерта, че продължава да настоява двата документа да си останат в пакет и да не се стига дотам да се одобрява само онзи, който засяга половото равенство, каквито напъни имаше по другото подобно досие за имуществените отношения на трансграничните двойки. По отношение на равенството на LGBTI хората министър Ашър призова страните-членки да работят с ЕК в борбата с дискриминацията и за повдигане на информираността по този проблем, тъй като "нашите идеали за равенство и толерантност се нуждаят от това да спечелим общественото мнение на тяхна страна". Литва и Латвия обявиха, че вдигат своите резерви, но Унгария ги запази.

Аргументите на Будапеща са, че LGBTI правата са "сложен, политически високо чувствителен въпрос за много страни-членки, който засяга въпроса за принадлежността към изключителните компетенции на страните-членки, като семейното право, но има също така и ефект върху конституционните правила, принципи и ценности", каза унгарският представител. Той поиска Съветът да одобри само онази част от заключенията, която засяга половото равенство. "Вярваме, че Съветът трябва да приеме заключенията, по които има пълната подкрепа на 28-е страни-членки", каза той. Сегашният текст на заключенията, в който изрично се споменават конституционните особености на страните-членки, ни най-малко не удовлетворяват Унгария.

Текстът е напълно приемлив за Полша, но въпреки това тя реши да подкрепи Унгария. Варшава смята, че ще бъде най-добре, ако всички страни-членки подкрепят текста. Затова и резервата, която наложи страната е чисто принципна, тя не е по настоящия текст, уточни полският представител. Последваха поредица от изказвания на разочарование и шок. "Със съжаление отбелязвам, че днес, през 2016-а година, все още има силна съпротива по отношение на равенството на LGBTI хората на ниво ЕС", каза министърката по социалните въпроси на Белгия. "Днес можеше да е исторически ден и ние ще трябва да продължим да се борим срещу дискриминацията на LGBTI в Европа", добави тя като изрази съжаление, че новият текст е значително по-слаб от предходния. "Искам да кажа, че изключително съжалявам за много консервативните мнения на някои мои колеги тук", заключи тя.

Чехия също изрази съжаление за отпадането на много по-силния език на предишния текст. Разочарование изразиха още Швеция, Словения, Финландия, Дания, Италия, Австрия, Германия, Испания, Ирландия, Гърция, Португалия. Великобритания, която се управлява също от консервативно правителство, изрази отромно разочарование. "Обединеното кралство е много силно ангажирано с напредването на половото и LGBTI равенството. Смятаме, че заключенията щяха да изпратят важно послание за това как Съветът разглежда значението на борбата за равенство". България не се включи в дискусията с изказване, нито Хърватия, която също е обхваната от силно консервативна вълна. Председателството се надява, че споразумение по темата ще бъде постигнато на заседанието на социалните министри през юни.