euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Президентът на ЕЦБ защити фискалния пакт

Ралица Ковачева, December 20, 2011

В Европейския парламент президентът на Европейската централна банка Марио Драги защити фискалния пакт, договорен от лидерите на ЕС на 9 декември, който беше критикуван от евродепутати, че пренебрегва нуждата от стимулиране на икономическия растеж. Спорът кое е приоритетно - бюджетните ограничения или стимулирането на растежа традиционно присъства в дебатите в ЕП. "Ограничителните мерки са неизбежни”, заяви Марио Драги. "За да възстановим доверието, имаме нужда от елементите, съдържащи се в пакта. Освен това, имаме нужда от структурни реформи, за да подсигурим растеж”, каза той в отговор на коментар на депутата от АЛДЕ Sylvie Goulard (Франция).

В последната година мнозина анализатори критикуваха натиска, оказван от ЕС върху страните-членки да провеждат бюджетни ограничителни мерки с аргумента, че така се спъва икономическия растеж. Това беше и обичайна критика на левицата в Европейския парламент. Фискалният съюз, към който страните от еврозоната се стремят, дори беше наречен „съюз на стагнацията и ограниченията”.

В интервю за The Financial Times Марио Драги коментира тези мнения с думите, че не става дума за избор между двете или за компромис. „Няма да споря, че фискалната консолидация води до свиване в краткосрочен план, но тогава трябва да се запитате: какво можем да направим, за да смекчим това?” Отговорът, според Драги, е консолидацията да върви успоредно със структурни реформи и да имаме „правилния дизайн на еврозоната, прилагайки фискалния пакт”. Само при тези условия фискалната консолидация може да даде положителни резултати като намаляване на цената на кредитирането, подчерта президентът на ЕЦБ.

По време на изслушването на Драги в икономическата комисия евродепутатът Sven Giegold (Зелените, Германия) постави въпроса за негативния ефект на растящите лихви, които са принудени да плащат някои европейски страни. Марио Драги, обаче, отрече това да е пречката пред икономическия растеж: "Растежът на тези страни не е блокиран от високите лихви, а от структурни проблеми".

Европейският парламент е поканен да участва в писането на т.нар. фискален пакт. Той ще представлява междуправителствен договор, който ще бъде подписан от страните от еврозоната и други страни от ЕС, изявили желание, до месец март 2012 г. Повече за съдържанието на самия договор очаквайте в отделен анализ на euinside.

Това е важен жест от страна на президента на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, предвид критиките, отправени от Парламента, че пактът няма да бъде част от европейската правна рамка. Преговарящи от името на ЕП са лидерът на групата на АЛДЕ Guy Verhofstadt (Белгия), депутатът от ЕНП Elmar Brok (Германия) и социалистът Roberto Gualtieri (Италия). „Новият договор, който трябва да бъде формализиран до март, трябва да е основан на общностния метод, като гарантира пълно зачитане на общностните институции (специално Комисията, Парламента и Съда), както и съвършена съвместимост с Лисабонския договор”, коментира лидерът на либералите.

Успоредно с това, Европейският парламент е съзаконодател по отношение на двете предложения на Eвропейската комисия за засилване на фискалното наблюдение. С предложенията се въвеждат нови правомощия на Комисията по отношение на страните от еврозоната в процедура по свръхдефицит и тези, изпитващи големи икономически и финансови трудности.