euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК беше напълно пренебрегната от Съвета за европейската прокуратура

Аделина Марини, June 15, 2016

Междуправителственият подход спечели при изработването на регламента за създаване на Европейска прокуратура, която да разследва престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Работата по проекта от самото начало тръгна в евроскептична посока. Битката между онези, които искат силна наднационална институция и онези, които искат националните власти да са с приоритет завърши с победа на последните. По по-голямата част от огромния регламент вече има съгласие, така че европейската прокуратура може да бъде одобрена до края на годината. Тя няма да бъде онзи силен наднационален орган, за който мечтаеше Европейската комисия, когато представи проекторегламента. Нещо повече, вече няма търпимост към критиките на Комисията. Това стана ясно по време на обсъждането на поредното обновено предложение на проекта на заседанието на Съвета на министрите по правосъдие миналата седмица. 

Тогава холандският министър на правосъдието Ард ван дер Стюр отряза правосъдната еврокомисарка Вера Юрова (Чехия, АЛДЕ) с думите, че е напълно наясно, че амбицията на ЕК не може да бъде достигната на този етап. "От друга страна, чух ясно, че напълно подкрепяте постигнатите компромиси и съм Ви благодарен за това", заяви министърът, след като комисар Юрова направи дълго изложение, което наистина започна с похвала към холандското председателство, че е постигнало значителен напредък в преговорите. Тя изрази увереност, че благодарение на този напредък целият регламент може да е готов до края на годината. "Приветствам пакета, който представихте", каза чешката еврокомисарка, но след това припомни, че ЕС се нуждае от "силна, ефективна и независима европейска прокуратура", което изисква текстът да е балансиран. "Текстът, който предлагате е добра основа, но, според мен, все още му липсва нужният баланс". 

Министрите концентрираха работата си на 9 юни върху три основни теми - деловодната система на европейската прокуратура, работата с лични данни и опростяване на наказателните производства. За разлика от предишни пъти, еврокомисарката по правосъдие този път остана напълно изолирана, след като министрите, макар и със забележки, приветстваха постигнатия напредък и заявиха желание на това досие най-сетне да се сложи край след три години работа по него. А проблемът на г-жа Юрова не е никак малък. Тя изрази опасение, че така предложена деловодната система е двусмислена по отношение на заведените дела. Според нея е напълно недопустимо да има две различни досиета - едното национално, а другото на европейската прокуратура. Нужно е едно-единствено дело, което да принадлежи на европейската прокуратура, заяви тя. Абсурдно е също достъпът до делата в европейската прокуратура да се управлява от националното законодателство, смята еврокомисарката. 

Вера Юрова отправи остри критики и по разпоредбите за личните данни, които съставляват значителна част от огромния проекторегламент [на английски език] (над 80 страници). Комисията е възмутена и от това, че в проекторегламента Съветът създава собствена система за защита на данните, вместо да използва съществуващия европейски регламент 45/2001, който, смята г-жа Юрова, е напълно приложим и в случая с общата прокуратура. "Този подход създава съмнения относно правната му стойност", обясни евромисарката и предупреди, че по този начин се дублира европейското законодателство. Нещо повече, проекторегламентът в този си вид не отчита текущите в момента промени в европейското законодателство за защита на данните. Вера Юрова настоя предложените от председателството текстове да бъдат само временно решение, което да бъде заменено веднага щом завърши реформата на регламента за личните данни. 

Еврокомисарката изрази недоумение от текстовете, свързани с опростените процедури. "Съжалявам, че тази разпоредба не съдържа дори и минимална степен европейско измерение. Тя създава избираема система, едно меню, базирано на различните национални закони на онези държави, които имат такива опростени процедури". Според еврокомисарката, това може да доведе до непредвидими резултати. Думите й обаче останаха глас в пустиня. След като беше изцяло пренебрегната от председателя Ван дер Стюр, Вера Юрова не получи почти никаква подкрепа. Германският министър на правосъдието и защитата на потребителите Хайко Маас изрази нескрито задоволство от предложения компромис. "Блестящ е", каза той. "Подкрепяме предложената концепция и много често можем дори да подкрепим конкретния език", добави той, тъй като целта на публичната дискусия не беше да се навлиза в подробности, а да се одобри концепцията на текста. 

По някои отделни разпоредби Германия все още има резерви, но смята, че те са от характер, който може да бъде решен на техническо ниво. "Европейската прокуратура трябва да уважава наказателните процедури на страните-членки" и "Много е важно за нас прокуратурата да прилага националните процесуални закони" бяха сред репликите на министър Маас, които ясно показаха на комисар Юрова, че е изгубила тази битка. Подкрепа за председателството дойде и от френския министър на правосъдието Жан-Жак Юрвоас, според когото вече е крайно време да завърши работата по този проекторегламент, която продължава вече 3 години. "Франция би желала да подкрепи председателството", каза той. Франция има някои забележки, но като цяло Париж одобрява предложения регламент. 

"Повечето от нас съжаляват за много неща по отношение на постигнатия компромис, но за да имаме максимално широка подкрепа, трябва да заровим повечето ни съжаления", добави белгийският правосъден министър Кун Геенс, който беше сред силните гласове в подкрепа на силна наднационална прокуратура. "Цената на компромиса е много висока за Испания", каза испанската държавна секретарка по правосъдието Кармен Санчес-Кортес Мартин и посочи, че има рискове по отношение на защитата на данните и надзора върху употребата им. Няколко страни-членки (Унгария, Словения, и Блегия) се обединиха около португалската идея с този надзор да бъде натоварена трета страна, а не, както е предвидено в проекторегламента, новата позиция европейски надзорник на защитата на данните. Както обясни Франсиска Ван Дунем, португалската министърка на правосъдието, европейският надзор няма експертизата и няма да е достатъчно независим, за да осъществява тези функции. 

Екатерина Захариева също подкрепи текстовете на председателството, но изрази надежда, че по-нататък в работата на експертно ниво ще бъдат намерени "по-точни определения" по някои от тях. България също беше от страните, които подкрепяха по-централизирания подход. Всички - някои със задръжки, други безусловно - подкрепиха компромисния текст на холандското председателство с изключение на Полша. Полският заместник-държавен секретар по правосъдието Лукаш Пьебяк заяви, че Варшава не може да приеме предложението. Страната има проблем с наказателните производства и защитата на данните. "Когато нашите прокурори видят тези текстове, не могат да повярват какво се предлага, защото разпоредбите не гарантират добро производство и целият въпрос с достъпа до много чувствителни данни в нашата регистрационна система, дори и по дела, които не са свързани с финансовите интереси, си остава отворен", каза полският министър. Полша смята също, че не е намерено решение по въпроса с разходите по разследванията, което беше тема на предишното обсъждане в Съвета през март. 

Унгария смекчи позицията си като заяви, че макар да се налагат промени в Конституцията, заради отговорностите на прокурора, темата е вече в дневния ред на страната. Подкрепа за компромисния вариант дойде дори от италианския министър на правосъдието Андреа Орландо, който на предишните заседания държеше страстни речи в подкрепа на силна, наднационална прокуратура, която да има дори по-широки правомощия от разследването на престъпления, свързани само с финансовите интереси на ЕС. Той настояваше прокуратурата да се занимава и с организираната престъпност като цяло. На 9 юни обаче той заяви, че предложеният текст е приемлив. Напомни, че по отношение на опростяването на наказателните производства Италия е настоявала за по-амбициозен текст и по-единни процедури. Италия продължава да има "фундаментална резерва" за цялостната конструкция на прокуратурата, но изглежда, че Рим е склонен на компромис. 

Работата по европейската прокуратура ще продължи под ръководството на словашкото председателство. На този етап изглежда обаче, че страните-членки напълно са се отдалечили от първоначалното предложение на ЕК и дори вече не им се слушат аргументите й.