euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Дефицитът набъбна с 271 милиона за месец и вече е 1 милиард 669 млн лева

Ралица Ковачева , May 3, 2010

Бюджетният дефицит за първите три месеца на годината достигна 1 милиард 669 милиона лева. Само за март е отчетен дефицит от близо 271 милиона лева, показват данните за изпълнението на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2010 г. Данните поставят под съмнение прогнозата на финансовия министър Симеон Дянков от преди 2 дни, че април ще е първият месец, в който бюджетът ще излезе на нула.

Очертава се ясно изоставане в приходите спрямо разчетите в Бюджет 2010, главно в частта на данъчните приходи, посочват от Министерството на финансите. Общо 5 милиарда 171 милиона лева са приходите в хазната от началото на годината или 19,5 % от планираните в бюджета. Изпълнението в частта на преките данъци е близо 30 процента от годишния план и е донесло над 1 милиард 77,6 млн. лв.

Приходите от косвени данъци обаче са едва 15% от програмата за годината и са в размер на 1 милиард 717,7 млн. лв. Приходите от ДДС са близо 1 милиард лева което е 14,6 % от планираното за годината и с над 606 милиона лева по-малко спрямо постъпленията към март 2009 година. Подобен е процентът на изпълнението на приходите от мита и акцизи.

От финансовото министерство обясняват недостига в приходите с продължаващия спад на вноса, за сметка на нарастването на износа; намаленото потребление; спада във физическия обем на акцизните стоки; по-високия акциз за възстановяване от този за същия период на миналата година; по-ниски декларирани печалби на фирмите за финансовата 2009 г.

В същото време се увеличават разходите за социални и здравноосигурителни плащания, за разплащане на натрупаните задължения от предходни години, както и по програмите и фондовете на ЕС. Това според финансовото министерство са основните причини за дефицита. Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 31 март 2010 г. възлизат на 6 милиарда 840,2 милиона лева или 25,3 % от годишния разчет.

На фона на намаляващите приходи от ДДС се очаква в сряда правителството да обяви дали ще прибегне до увеличение на данъка, за да запълни нарастващата дупка в бюджета. След множество противоречиви позиции, изразени от премиера и различни министри, вчера Бойко Борисов обяви, че в сряда ще бъдат обявени нови (поредни) антикризисни мерки, от които народът ще остане доволен.