euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България излиза от процедурата по свръхдефицит

Аделина Марини, February 11, 2011

Две важни новини излезнаха от посещението на еврокомисаря, отговарящ за бюджета, Януш Левандовски. Едната предизвика смут у euinside, но след някои разяснения стана ясно, че се очаква на Съвета по финансовите и икономически въпроси (Екофин) във вторник, 15 февруари, България да получи одобрението на финансовите министри на страните-членки на ЕС да бъде извадена от процедурата по свръхдефицит. Не зная доколко сигурно е това, но г-н Левандовски говореше за това като за свършен факт. Втората важна новина е, че България ще настоява по време на преговорите за следващата финансова рамка на ЕС, периодът й да се запази най-малко 7 години, както е и досега.

Всъщност, преди да ви кажа повече подробности около двете новини трябва да вметна, че г-н Левандовски започна своето изказване след срещата си с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков така: "Дойдох тук в решаващ период за Европейския съюз. Ние сме в решаващата фаза от определянето на визията на европейския бюджет след 2013 г." Никак не е случайно, че той започна именно така изявлението си пред събралите се в Министерството на финансите журналисти, тъй като, както еврокомисарят обясни, в момента в Европа текат процеси на свиване на разходите, на спестявания. Той не го каза директно, но ние си го знаем още от края на миналата година, че вече има единодушие сред водещите сили в Европейския съюз, размерът на бюджета за следващия програмен период да бъде замразен.

От тази гледна точка, еврокомисар Левандовски се застъпи за новите страни-членки, откъдето и той самият идва (Полша) и заяви, че наистина ще бъде важно бюджетът на Общността да бъде най-малко седем години за всички страни, които се нуждаят от наваксване като Полша, България, Румъния, Естония и останалите. Затова в края на юни Комисията ще излезе със съобщение по въпроса, но за да може тя да защити приличен бюджет в атмосфера на съкращения на разходите, ще трябва страните-членки да предоставят доказателства, което засяга и България, подчерта комисарят, че усвояването на еврофондовете е разумно и води до икономическо и социално развитие.

Изключително важно уточнение, особено на фона на само 10-те процента усвояемост, която България е достигнала до момента. Нещо повече, "И тук не става дума само за ускоряване на процеса на усвояване на еврофондовете. Аз наистина се нуждая от доказателство от България, че тя е способна да съчетава стабилизирането на публичните финанси с перспективите за растеж. 2011 трябва да бъде годината на растеж за българската икономика. Това никога не е лесно в Европа в днешно време, но [...] фактът, че България е свободна от процедурата по свръхдефицит дава много важен сигнал на финансовите пазари".

Ето така г-н Януш Левандовски съобщи новината, че България е извадена от процедурата по свръхдефицит, в която беше вкарана миналата година заради бюджетен дефицит от 3.7% от БВП. Още в края на януари euinside съобщи, на базата на оценката на Еврокомисията, че процедурата по свръхдефицит не се отменя, а само се препоръчва да не бъдат предприемани следващите стъпки по нея. Самата процедура може да бъде премахната, когато бюджетният дефицит бъде свален до 3% от БВП. Все още не знаем какви основания има г-н Левандовски да направи това изявление, но ще изчакаме да видим заключенията на Екофин на 15-ти февруари, за да знаем повече.

Във всички случаи обаче, еврокомисарят по бюджета говореше в контекста на необходимостта да се гарантира, че България не само ще спазва добра бюджетна дисциплина, че ще ускори усвояването на еврофондовете, което обаче трябва да е съпроводено с видими резултати. "Важно е да разберете настоящата ситуация в Европа. Данъкоплатците от богатите страни прехвърлят милиарди евро в полза на Гърция, Португалия, Ирландия и останалите държави. И сега те трябва да прехвърлят милиарди евро за спасителните пакети на същите тези страни. [...] Трябват ми аргументи от нашата част на Европа за добро усвояване, добра динамика на икономиката. Усвояемост от 10% определено не е впечатляваща, но прави впечатление, че през 2010 е бил постигнат напредък, а както стана ясно от разговорите ми с премиера Борисов и министър Дянков, има много проекти за 2011".

С други думи, еврокомисарят намеква, че преговорите по следващите финансови перспективи ще зависят до голяма степен не само от капацитета на усвояемост на страните-членки, но и от състоянието на икономиката. Тези изключително важни послания принудиха euinside да зададе няколко въпроса. За разяснение за това прекратена ли е наистина процедурата по свръхдефицит срещу България и доколко Пактът за конкурентоспособност, обсъждан на Европейския съвет на 4 февруари, ще окаже влияние върху преговорите по бюджета за следващия програмен период.

На първия въпрос г-н Левандовски отговори, че 23 от 27 страни-членки са получили писма от Еврокомисията, в които им се казва, че нещо не е в ред с техните публични финанси. "България вече е разграничена от останалите, тъй като е свободна от процедурата по свръхдефицит заради напредък в публичните финанси. Мнозинството от страните все още са в процедура". По-нататък еврокомисарят обясни, че това ще има важно отражение върху усилията на България към приемането на единната европейска валута. И тук беше отправено следващото много важно послание на Януш Левандовски по повод идеята за отделяне на страните от еврозоната в Пакт за конкурентоспособност:

"В момента сме на кръстопът пред разделянето на Европа и страните, като България, които отбелязват напредък в публичните финанси трябва да се опитат открито да бъдат част от машината за взимане на решения относно бъдещето на еврозоната. Не бива да позволяваме, след като едва влязохме в Европа, да останем отново отвън, защото еврозоната си изгражда нещо като вътрешен Европейски съюз. Пътят към Европа беше много труден за страните, които бяха част от бившата съветска зона. Мога да разбера изцяло предизвикателствата пред България по този път, така че трябва да избегнем парадокса, че след дългия път вече сме вътре и сега да останем извън вътрешната еврозона, която всъщност е бъдещето на Европа, защото страните с общата валута трябва да изградят така нареченото икономическо управление и да координират политиките си. Ние, в нашата част на Европа, с изключение на Естония и Словакия, не трябва да бъдем втора категория членове", добави еврокомисарят.

Интересното е, че домакинът му - Симеон Дянков - не се включи в тази дискусия и дори прехвърли голяма част от обдсъжданото на госта си. Нещо повече, вицепремиерът сподели, че, освен позицията на България следващият финансов период да не бъде по-малък от 7 години, правителството вече има и ясна визия за това кои ще са основните сфери, за които ще се иска финансиране. Само че, вместо да ги изреди, вицепремиерът прехвърли топката на Януш Левандовски като каза, че може той, ако иска, да ги изброи. Нещо, което еврокомисарят не направи, защото не му е и работа. В края на краищата приоритетите на страна-членка би следвало да се определят и съответно заявяват от нея самата, а не през Комисията.

Все пак, малко по-нататък стана ясно, че отново основен приоритет за България за следващия програмен период ще бъде инфраструктурата. Нещо, което, не че не е важно, но определено България доказа през настоящия финансов период (2007-2013), че не се справя добре с усвояването на пари за инфраструктура. Пък и е хубаво, когато правителството реши да определя по какви пера България да има възможност да получава финансиране от еврофондовете, да направи това след широка публична дискусия, за да отиде наистина с пълен мандат да отстоява българската позиция по време на преговорите.