euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Румъния: Шенген е партньорство между равни партньори

Аделина Марини, September 24, 2011

Защо да ни приемат в Шенген, след като ние се държим сякаш дори още в ЕС не са ни приели? Това си помислих и онзи ден, когато разбрах, че министър Цветанов е говорил пред българските медии някъде си, отново не в специалната зала за брифинги на България, която се намира в сградата на Съвета в Брюксел, където са и националните стаи за брифинги на всички страни-членки. На някои са по-големи залите - като на Франция, Германия и Великобритания, например, но и по-малките са изключително удобни. Практиката да не се ползва българската зала за брифинги беше въведена от правителството на Бойко Борисов, когото журналистите на Европейски съвет редовно чакаме по коридорите, на течение и в пълно неведение той кога ще благоволи да слезе при хората, за да каже какво е договарял от тяхно име.

Това поведение остро засилва чувството, че България сякаш не е била поканена да стане член на ЕС и затова се промъква някак незабелязано в калабалъка, за да не я посочи някой от охраната и да й поиска поканата. Залата за брифинги не е просто удобство за журналистите, които има къде да седнат, да ползват интернет и съответно да си вършат работата, докато чакат (защото по време на Съвети обикновено наистина се чака, никога няма точен час кога дадена среща ще свърши, особено ако има доста спорове). Другото предимство на националната зала за брифинги е, че се прави пълен запис на брифинга, който после може да се гледа на сайта на Съвета. Така не само, че човек може да разбере позицията на дадена страна-членка без да е присъствал на националния й брифинг, но дори и без да присъства физически в Брюксел. Често се предлага и превод, но не винаги.

А защо може страна-членка да иска позицията й да се види и от други, а не само от националните журналисти?

Защото в ЕС решенията се взимат от всички 27 страни-членки и е хубаво всяка да знае максимално много за другите. Така по-лесно може да си аргументира решението. Пък и в крайна сметка става дума за отчетност - пред българските и европейски данъкоплатци.

Нали помните, че откакто тръгнахме да се присъединяваме към Европейския съюз, винаги вървим в пакет с Румъния. Отначало ние протестирахме, че румънците ни бавят с нулевия си напредък, а после те почнаха да мрънкат, че ние ги бавим. Очевидно е обаче, че в някои от най-простите неща румънците знаят как да правят нещата. Тръгнах малко отдалече, за да ви кажа, че Румъния имаше позиция, която отстояваше по време на злополучния Съвет на министрите на вътрешните работи и правосъдието в Брюксел на 22 септември. И тази позиция, изразена от министъра на вътрешните работи Траян Игас по време на заседанието е качена с превод на английски на сайта на румънското министерство на вътрешните работи.

Не ме разбирайте погрешно, не че нашето МВР си няма английска версия на сайта. Има си, но и на българската няма качено изявлението (ако е имало такова) на министър Цветан Цветанов, с което той е трябвало (поне така си мисля аз) да убеди колегите си от ЕС, особено от Холандия и Финландия, че трябва да ни подкрепят за присъединяване към Шенген. Е, ще кажете, ние гледаме бТВ или Нова ТВ, или БНТ и разбрахме Цветанов какво е казал, но дали това е така? Дали това, което той казва на нас през българските медии, наистина го е казал на европейските си колеги. Ето тук май имам проблем с доверието и очевидно ще бъда обвинена, че защитавам холандците, които, оказва се, също имали проблем с доверието в България.

Какво е казал Траян Игас на заседанието в четвъртък:

"Бих искал да изразя моята благодарност на министър Миллер за презентацията, както и за невероятните усилия, които той положи напоследък за постигането на решение на този важен европейски въпрос.

Четири години след като Румъния попълни Декларацията за готовността за приемане в Шенгенското пространство, ето къде сме сега - в самия момент, който очаквахме и за който работихме през цялото това време - дискусията и одобрението на Решението относно пълното прилагане на шенгенското законодателство за България и Румъния.

Няма отново да навлизам в детайли за действията, предприети от Румъния по отношение присъединяването към Шенген. Това е цел, за постигането на която бяха включени безпрецедентни човешки и финансови ресурси, особено в труден период от икономическа гледна точка. Румъния направи значителни инвестиции, възлизащи на милиони евро за осигуряването на държавните граници, за модернизирането на летищата и консулствата както от държавния бюджет, така и от европейските фондове.

Независимо от това, от чувство за отговорност сме съвършено наясно с факта, че всички наши усилия бяха насочени към повишаване на нивото на сигурност на външните граници на Европейския съюз не само за румънските граждани, но и за европейските. Както беше споменато в заключенията на Съвета на 9 юни, Румъния и България изцяло изпълняват шенгенските критерии и са постигнали високо ниво на готовност да се присъединят към шенгенското пространство.

Нещо повече, ние вече работим като страна-член на Шенген и активно участваме във всички действия, целящи да гарантират сигурността на европейското пространство на свобода, сигурност и справедливост. Ние сме подготвени и готови да поемем отговорността като член на Шенген. Огромното мнозинство от страните-членки подкрепят Румъния и аз искам да изразя благодарността си за това.

Уважаеми колеги, присъединяването на Румъния към Шенген е изискване, заложено в Договора за присъединяване към Европейския съюз, цел, договорена от всички страни-членки по време на ратифицирането на документа. Правната рамка относно членството в Шенген включва много ясни правила, изцяло изпълнени от Румъния, дори от самото начало на присъединителния процес.

Ние винаги сме разглеждали процеса на присъединяване към Шенген като партньорство между равни партньори. Румъния постигна всички мерки предварително договорени и, естествено, базирайки се на презумпцията, че това е лоялно сътрудничество между всички страни-членки, очакваме нашите партньори да направят същото. По време на юнския Съвет по правосъдие ние приехме, че е необходимо повече време за размисъл, до септемврийския съвет, за да може да се постигне изгодно решение, базирано на политическо споразумение, което лидерите разработиха по време на Европейския съвет през юни.

Убеден съм, че днешните дискусии по проекторешението ще бъдат полезни, отворени и изгодни. По наше мнение, текстът предложен от полското председателство е подходяща основа за постигане на положително решение, което да отговори на очакванията на милиони румънски и български граждани. Искам да благодаря на германския и френския министър за тяхната откритост да подкрепят компромисната формула на полското председателство. Ние се съгласихме на решение за постепенно прилагане на шенгенското законодателство относно въздушните и морските граници през октомври и, съответно, на сухопътните граници, съобразно и в отговор на предложенията на някои страни-членки, които са резервирани, когато става дума за разширяване на шенгенската зона.

Разбираме сложността на настоящия европейски контекст и мога да Ви уверя, че ние активно подкрепяме всички инициативи, водещи до засилването на сигурността в зоната на свобода, сигурност и справедливост и, разбира се, на всички европейски граждани. Мисля, че принципите, които Европейският съюз и зоната на свобода, сигурност и справедливост са базирани, не трябва да бъдат засенчвани от някои вътрешни чувствителни въпроси. Основата за постигане на обективно и пълноценно решение за румънското и българското присъединяване към Шенген трябва да остане изпълняването на критериите, заложени в шенгенското законодателство.

Вярваме, че ще бъде неприемливо постигането на прецедент, за който ще съжаляваме, като някои страни поставят допълнителни изисквания и субективни критерии, които отнемат стойността на политическите споразумения, направени досега. Мотивациите, свързани с вътрешната политика не трябва да бъдат издигани на ниво Брюксел. Ние сме тук, за да намерим компромисни решения", са били думите на румънския министър на вътрешните работи Траян Игас, казани в четвъртък сутринта.

По-късно, след като стана ясно, че решението за присъединяването на България и Румъния към Шенген се отлага за неопределено време, министър Игас заяви пред журналисти, в националната зала на Румъния за брифинги: "Ценности като доверие, партньорство и отговорност, много често споменавани, когато се определят шенгенските принципи, бяха пренебрегнати от две страни-членки, Холандия и Финландия". Той добави, че ще продължи разговорите си в Хага и Хелзинки за договарянето на компромис като е изразил убеденост, че Холандия и Финландия ще откликнат положително.

Шенген
Румяна Бъчварова, Петре Тоба | © Council of the EUРумяна Бъчварова, Петре Тоба | © Council of the EU
Шенген се затваря
Меглена Кунева | © Council of the EUМеглена Кунева | © Council of the EU
Рицарят на печалния Шенген