euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Жегата от страна на ЕК не е върху съда

Ралица Ковачева, July 21, 2010

Иванка Иванова, директор на Правната програма на Институт Отворено общество-София коментира за euinside Доклада на ЕК от 20 юли 2010:

Има три важни неща свързани с доклада. Първото е несъмнено положителния елемент, който отчита ясно демонстрираната политическа воля за борба с организираната престъпност и корупцията и подобреното взаимодействие с брюкселските институции. Такъв не беше случаят по време на предишното правителство и това трябва да бъде отчетено като положително развитие.

Второ, Европейската комисия ясно подчертава, че ще приеме като резултат в борбата с организираната престъпност и корупцията осъдителни присъди, но такива, които са постигнати по пътя на справедлив съдебен процес и при спазване на Европейската конвенция за правата на човека. Това е изрично казано в частта, където се обсъждат промените в законовата уредба на комисията „Кушлев”.

Третото нещо е, че това е дипломатически документ и трябва да бъде четен като всеки дипломатически документ. Тоест в него трябва да се търси повече какво няма, отколкото какво има. И в контекста на това, че група народни представители миналата седмица внесоха законодателно предложение за създаване на специализиран съд, искам дебело да подчертая, че няма такава препоръка, направена от страна на ЕК. Нещо повече, понеже едно изречение от предишния доклад беше използвано като аргумент от вносителите на тази идея, този път ЕК си е дала труда да разтълкува какво има предвид под термина специализация в съдебната власт.

В препоръки 4, 5 и 6, където описва какви действия да предприеме България в борбата с организираната престъпност, Комисията обяснява какво е имала предвид под специализация. Тя няма предвид създаването на специализиран съд, а има предвид укрепване на капацитета на Комисията за установяване на престъпно имущество и продължаване на реформата в полицията, за да бъде постигната една компетентна криминална полиция, която е способна да събира добри доказателства.

Мисля, че това е много важна бележка от страна на Комисията, защото в момента правителството разглежда създаването на специализиран съд като своя основна мярка за борба с корупцията и организираната престъпност. Много важно е да се подчертае, че целият доклад на Комисията отдава огромно значение на мерките, които са свързани не само с наказателно преследване, но и с конфискуване на престъпното имущество - комисията „Кушлев” много широко се споменава в доклада.

ЕК отдава голямо значение на мерките, свързани с конфликт на интереси и подчертава, че не се работи достатъчно в тази посока. Комисията говори и за капацитета на администрацията при взаимодействието с прокуратурата по отношение разследването на злоупотребите с обществени поръчки. Изобщо обществени поръчки и конфликт на интереси са двете ключови думи в доклада и това ясно показва, че "жегата" от страна на ЕК изобщо не е върху съда, написа за euinside Иванка Иванова от Правната програма на институт Отворено общество.