euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Ще настояваме развитите държави да ни поемат квотите

Аделина Марини, September 7, 2009

България по принцип се застъпва за единна европейска позиция на преговорите по новото споразумение за промените в климата, което се очаква да бъде сключено в Копенхаген в началото на декември. Преговорите са изключително тежки и затова се свиква извънреден Европейски съвет на 17-ти септември, на който ще бъдат обсъдени финансирането на измененията в климата, отношенията Север-Юг, както и отношенията между развитите и развиващите се държави. Това обясни заместник министърът на външните работи Красимир Костов, който отговаря за европейските въпроси и председателства Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет.

"България в момента като национална позиция е заявила, че ако се отиде на постигане на прагове, с конкретно фиксиране на праговете за емисии, отделяни в въздуха, то прагът, който ще бъде определен за ЕС, трябва да бъде такъв, че да може да бъде изпълнен предимно с участието на по-развитите държави в рамките на съюза. Въпросът е много сложен, защото единият от аспектите на преговорите е свързан с това да се определи праг за цялата регионална икономическа организация или по държави. Ние в момента работим в контекста на обща позиция на ЕС на преговорите в Копенхаген", допълни г-н Костов.

Определянето на прагове е една от основните спънки в преговорите, тъй като ЕС е поел ангажимент да намали емисиите на вредни газове в атмосферата с между 20 до 30% до 2020 г. До момента ангажиментът е при постигане на споразумение за Копенхаген, ЕС да намали парниковите си емисии до 30% до 2020 г. По-новите страни-членки, сред които и България, обаче ще бъдат сериозно засегнати от това намаление, тъй като индустрията им и така трудно си стъпва на краката след повече от 40 години комунизъм и близо 20 труден и мъчителен преход. Затова и те настояват по-развитите държави в съюза да поемат по-голямата част от бремето, ако се стигне до фиксиран праг. Така например, ако ЕС поеме ангажимент да 30% намаляване на емисиите, по-бедните и неразвити страни-членки или ще запазят настоящите си прагове, или ще ги увеличат, но с малко.

На 24 и 25 септември ще се състои и срещата на върха на страните от Г20, на която темата ще бъде основна. Сериозен препъникамък в преговорите е как развитите държави да финансират усилията на нововъзникващите пазари да намалят вредните си емисии.