euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Неясноти около новата Европейска служба за външна дейност

Аделина Марини, October 23, 2009

След влизането в сила на Лисабонския договор, чието ратифициране е на път да приключи скоро, ЕС ще има нова Европейска служба за външна дейност. Все още обаче има неясноти около нейното сформиране, къде да се намира и кои досегашни функции на ЕК да изземе. По проект, ЕСВД ще се намира във вакуум, тъй като няма да е нито към Съвета, нито към Европейската комисия. Затова и Европейският парламент вчера подкрепи доклада на германския депутат Елмар Брок, ЕСВД да бъде в състава на ЕК, защото така ЕП ще може да упражнява контрол върху нея.

Докладът беше одобрен с 424 гласа, 94 гласуваха "против", а 30 са се въздържали. Против са гласували членовете на групата на Европа на свободата и демокрацията и на групата на Европейските консерватори и реформатори. Една от основните причини за техните възражения са, че в доклада на г-н Брок се предвижда дипломатическите мисии на ЕС зад граница да се наричат "посолства на ЕС". Според тях, трябва да се запази по-общностното име като Делегация на ЕС или мисии на ЕС.

Евродепутатите са решили също така, че някои области, които сега са от компетенциите на ЕК, не трябва да бъдат прехвърляни в юрисдикцията на ЕСВД. Става дума за търговията, тъй като тя е свързана с външните отношения, но не влиза в категорията външна политика. Освен тях, депутатите искат извън компетенциите на ЕСВД да бъдат разширяването и политиката за развитие, която все повече набира сила в ЕС. Очакванията дори са, че в новата Комисия на Жозе Мануел Барозу ще има комисар, отговарящ именно за политиката на развитие.

Поради разгорещилите се дебати по тази тема, депутатите решиха вчера да оставят въпроса отворен и затова в окончателния вариант на доклада "Елмар Брок", те не изброяват областите, в които ЕСВД няма да има компетенции. Казва се само, че "някои области от настоящите компетенции на Комисията в областта на външните отношения не трябва да бъдат прехвърлени към ЕСВД, като за тях трябва да бъде изготвен "конкретен модел" в рамките на Комисията".

Следващата седмица Съветът по общи въпроси и външни отношения ще даде своето становище по бъдещата структура на ЕСВД, съобщиха за euinside от прес-службата на ЕП в Брюксел.