euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС не се отказва от Копенхаген

Аделина Марини, November 17, 2009

Ако САЩ не се присъединят към общите усилия на индустриализираните страни по света за ясни и измерими цели за намаляване на въглеродните емесии, това ще отключи ефекта на доминото и ще накара много страни да се отдръпнат. Това се казва в изявление на Шведското председателство на ЕС по повод приключилата в неделя среща на върха на азиатско-тихоокеанските страни, на която стана ясно, че САЩ и Китай са се договорили през декември в Копенхаген да не бъде сключвано юридически обвързващо споразумение, тъй като няма нужните условия за това.

"Процесът навлиза във финалните фази преди климатичната среща на върха и Швеция ще изиграе ключова роля като ротационен председател на ЕС. Декемврийската среща все още има шанс да се превърне в крайъгълен камък за глобалните усилия за борба с промените в климата", заяви шведският министър на околната среда Андреас Карлгрен.

Според него, по време и след многобройните срещи във всякакви глобални формати, е бил постигнат огромен напредък, като САЩ и Китай са имали всякакви възможности да проучат и да спорят по позициите си стъпка по стъпка. Затова, ЕС призовава индустриализираните държави заедно да обявят намаляване на емисиите, което да доведе до овладяване на глобалното затопляне до 2 градуса с ясни и измерими цели за 2020 г. и за 2050 г. Шведското председателство припомни, че САЩ са отговорни за 1/5 от въглеродните емисии в света, а ЕС за 10%.

Швеция призовава още на срещата в Копенхаген да бъде договорена и конкретна сума пари, която да помогне на развиващите се държави да предприемат спешни мерки. ЕС вече обяви, че 5-7 млрд. евро годишно са нужни глобално за тази цел за първите три години след евентуално споразумение в Копенхаген. Всички останали също трябва да поемат финансови ангажименти. В дългосрочен план ЕС предлага 100 млрд. евро на година до 2020 г.

Друга договореност, която не трябва да се пропуска през декември, е опазване на джунглите, тъй като това ще подпомогне сериозно усилията за намаляване на парниковите газове. Унищожаването на джунгли трябва да бъде намалено до 2020 г. , а до 2030 трябва да бъде изцяло прекратено и затова трябва да бъдат поети ясни ангажименти в датската столица. За прекратяване на изсичането на тропически гори, ЕС е готов да допринесе както с директна подкрепа, така и чрез търговия с емисии на по-късен етап. Смята се, че обезлесяването е отговорно за една пета от глобалните емисии.

Андреас Карлгрен добави, че до срещата в Копенхаген министрите на околната среда ще са подготвили всичко необходимо за сключването на приемливо споразумение.