euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Станишев: кризата не е резултат на грешна политика

Аделина Марини, May 19, 2009

Икономическата криза, която навлезе с пълна сила и в България, не е резултат на грешна икономическа или финансова политика, продължава да твърди премиерът Сергей Станишев. Във втората част от интервюто си за вестник "Стандарт", министър-председателят посочва, че именно добрата финансово-икономическа политика през последните 4 г. е дала възможност "България да бъде една от най-атрактивните страни за инвестиции да се развива ускорено. Имаме 6% годишен икономически растеж, привлечени са 20 милиарда евро инвестиции. Сравнете целия период от началото на 90-те години до 2005 и периода 2005-2009. Привлекли сме много повече инвестиции само за четири години.
С тази политика се оказахме по-добре подготвени и финансово защитени в кризата".

Премиерът, отново, обвини директно партньорите на България в ЕС, тъй като според него кризата в България се генерира от тях. Друга, отново външна, причина е газовата криза, която е нанесла реални щети на българското производство. Станишев обаче не спомена, нито пък е попитан, защо България за последните 4 г. не е направила нито 1 инвестиция в осигуряването на макар и минимална сигурност срещу спирания на доставките на природен газ, както стана в началото на годината. Той не обясни и защо едва след кризата започнаха сериозните разговори с Румъния и Гърция за създаването на интерконектори, през които, в случай на криза, България да може да черпи газ, нито защо не е разширено газохранилището в Чирен или пък да е създадено ново. Не стана ясно и защо досега България не е поискала пари от ЕС, ако липсата на финансиране е причината за несвършване на тези задачи, които щяха поне малко да предпазят българската икономика от газовата криза.

Премиерът, в рязък контраст с десните партии и данните на НСИ, които показват, че България вече е навлезнала в рецесия, твърди, че кризата на практика започва да отминава полека-лека: "Все още е рано да се каже, но впечатленията, които си създавам, са за раздвижване през второто тримесечие в сравнение с първото. Образно казано, първият шок от това, че е дошла криза, е преодолян. Защото кризата е и психологическо състояние".

Министър-председателят посочва също така като особено подходящи в борбата с кризата мерки като изграждането на индустриални зони и инвестиции в строителството.