euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Директивата за услугите в ЕС вече е в сила

euinside, December 29, 2009

От 28-ми декември 2009 г. дългоочакваната Директива за услугите вече е в сила. Тя беше приета от страните-членки на ЕС през декември 2006 г. с цел да улесни вътрешния пазар на услугите. Приемането й обаче предизвика много спорове, което удължи крайния срок на влизането й в сила и създаде заплахата от добилия популярност "полски водопроводчик".

Документът улеснява установяването и временната търговия на услуги в Европа, което включва сектори като строителството, туризма, хотелството и ресторантьорството, търговията на дребно, както и сферите на информационните и консултантските услуги. Прилагането на директивата дава възможност на фирми от една страна-членка на ЕС да имат същите възможности за търговия в други. Това означава, че страните-членки не трябва да поставят бариери, свързани с националността на фирмата или предприемача там, където се предлагат услугите.

Към новото законодателство се въвежда и възможността за "точки на контакт" за услуги. Това представлява уеб-портал, който ще съдържа информация за условията за предлагане на услуги в определена държава. Компаниите ще могат да използват портала, за да намерят подходящата институция и електронно да кандидатстват за разрешение или да отчетат своята дейност. Порталът обаче все още не е готов. Очаква се той да започне пълноценно работа в началото на следващата година. Всяка страна-членка ще бъде длъжна да създаде собствени точки на контакт. Шведското председателство на ЕС вече предложи своите точки за контакт - телефони и уеб-сайтове на институциите, които отговарят за предоставянето на услуги в Швеция.

Износът на услуги е най-бързо растящият сектор в шведската икономика, по данни на председателството. Ръстът е средно 9% годишно от 1995 г. насам. В момента около 3.4 млн. души са заети в сферата на услугите в скандинавската страна.