euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

СДС внесе жалба в ЦИК

Аделина Марини, May 6, 2009

Юридическият възел около регистрацията на СДС за изборите за ЕП продължава да се заплита, след като заместник председателят на синята партия Любов Панайотова и избраният чрез демократично гласуване лидер Мартин Димитров внесоха по обяд жалба в ЦИКЕП (Централната избирателна комисия за Европейски парламент). В нея двамата обясняват защо заявлението за самостоятелното участие в гласуването, внесено от Пламен Радонов, главен секретар на Юруков, не е легитимно.

Защо се заплита юридическият казус? Защото за ЦИК са важни следните юридически факти, за да регистрира дадена партия или коалиция за участие в избори: удостоверение за актулното състояние на партията, т.е. кой е упълномощеният представител, ръководството. Освен това се изисква удостоверение от Сметната палата за финансовото състояние, както и копия от устава и депозит за участие в изборите в размер на 50,000 лв. Точно в устава е разковничето, тъй като на базата на него СГС отказа да регистрира новото ръководство, начело с Мартин Димитров, а ВАС след това отмени отказа и върна делото за регистрация.

Според говорителя на ЦИК обаче, Александър Александров, Комисията не е разследващ орган и по тази причина не може да се произнася по вътрешнопартийните спорове. Той обясни, че за ЦИК са важни регистрите, а в регистъра на съда като легитимен лидер е вписан Пламен Юруков.

В жалбата си до ЦИКЕП Мартин Димитров и Любов Панайотова заявяват още, че Димитров разполага с пълномощно, издадено му от Пламен Юруков да представлява партията до вписването й в СГС. Миналата седмица обаче сегашният главен секретар на СДС Иван Сотиров обясни на euinside, че Юруков е оттеглил пълномощното си.