euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ОССЕ ще наблюдава изборите в България

Аделина Марини, May 18, 2009

Бюрото за демократични институции и човешки права - избори (БДЧИП) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е получила покана от българските власти да наблюдава парламентарните избори у нас на 5 юли. Това съобщи за euinside говорителят на организацията Йенс-Хаген Ешенбехер. Скоро предстои да бъде изпратена традиционната мисия за установяване на нуждите, която ще направи преглед на предизборната ситуация и на избирателната рамка. Ще бъде направена и препоръка за това дали БДИЧП да наблюдава самото гласуване и в какъв формат.

Бюрото е имало свои мисии както на президентските избори през 2006 г., така и на предишните парламентарни - през 2005. В доклада за оценката на парламентарния вот през 2005 се посочва: "Парламентарните избори на 25 юни демонстрираха, че на изборния процес в България може да се има доверие, но някои въпроси от административно и политическо естество привнесоха известна доза несигурност и отслабиха доверието в процеса, а в някои случаи представляваха отклонение от най-добрата изборна практика. Бяха въведени някои уникални и едностранни похвати, водени от правителството за увеличаване броя на гласоподавателите, по един не напълно прозрачен начин". Става дума за лотарията, която правителството на Симеон Сакскобургготски въведе за увеличаване на избирателната активност.

Друг извод от доклада на ОССЕ за изборите преди 4 г. е: "Правната рамка най-общо осигурява една ясна основа за провеждането на демократични избори. Обаче, както се доказа по време на изборния процес, отговорностите между изпълнителните органи и изборната администрация не са достатъчно добре детайлизирани в законодателството".

В оценката тогава бяха включени и забележки към медиите и най-вече към закона, който ги задължава по определен начин да отразяват предизборната кампания. Този закон не е променен и сега. Ето и мнението на експертите от преди 4 г.: "Според закона обаче, за държавната медия се предвиждат само специални предавания, свързани с кампанията, и участието в такива програми трябва да се заплаща от участниците в изборната надпревара. В края на краищата това може да постави в неизгодно положение партиите с ограничени финансови ресурси".

И не на последно място, експертите на ОССЕ потвърдиха и явлението купуване на гласове: "Наблюдателите на ОССЕ/СДИПЧ пряко потвърдиха ширещите се опасения, свързани с организираните опити за оказване на влияние върху гласуването в ромските общности на България, включително купуването на гласове".

Интересна ще бъде оценката на експертите сега след толкова сериозните и извършени в последния момент промени в изборното законодателство. Някои от тях, като бариерата от 8 % за коалиции беше отхвърлена от Конституционния съд, но много други нововъведения остават като например псевдо мажоритарния елемент и свързаните с него нормативни уредби.