euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ОССЕ изпраща малка мисия наблюдатели на изборите, предимно в София

Аделина Марини, June 11, 2009

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) все пак ще изпрати малка мисия, която да наблюдава парламентарните избори у нас на 5 юли. Това става ясно от съобщение на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към ОССЕ, което реално се занимава с наблюдението на изборния процес. В началото на месеца, БДИПЧ изпрати проучвателна мисия, от чийто доклад става ясно следното:

ЦИК първоначално е отхвърлила регистрацията на голяма опозиционна партия, решение, което впоследствие е било отхвърлено от Върховния административен съд (ВАС). По този начин е упражнен ефективен контрол и баланс, се казва в доклада на БДИПЧ. Независимо, че решението на ЦИК предизвика съмнения относно нейната безпристрастност, наблюдателите на ОССЕ изразяват увереност в начина, по който ще бъдат проведени изборите.

Независимо от масовата покупка на медии от хора, близки до властта, наблюдателите на БДИПЧ са установили, че медийният пейзаж в България е разнообразен и позволява широк кръг политически виждания. Избирателният закон обаче, предвижда предизборната кампания да бъде излъчвана в само три вида програми - специални предизборни хроники, клипове и дебати. Нещо повече, участниците в изборите трябва да плащат за всички тези програми, независимо дали се излъчват по частни или обществени медии.

Експертите на ОССЕ, които провеждат наблюдения на избори в много държави от Третия свят, и не само, и имат огромен опит, са установили също така, че в България има активно гражданско общество, което се уважава много от политическите партии. Беше сформирана и Коалиция на гражданското общество, която да наблюдава изборите и то с по-конкретна насоченост - купуването на гласове. Като допълнение, значителен брой агенти на политическите партии ще наблюдават изборния ден. Тези инициативи, пише още в доклада на ОССЕ, допълнително засилват нивото на прозрачност.

В заключение, наблюдателната мисия на ОССЕ посочва, че на 5 юли ще се проведат първите парламентарни избори в България след членството й в ЕС, поради което гласуването се отчита като много важно за страната. И, докато наблюдателите изразяват като цяло доверие в провеждането на демократични избори и ефективен контрол и баланс, все пак предизборният период повдигна някои съмнения за евентуални нередности в изборния ден. Поради това всички наблюдатели са изразили единодушното си мнение, че изборният процес само ще спечели от разполагането на ограничена мисия наблюдатели. Основният екип на мисията ще бъде разположен в столицата София. Специално внимание ще бъде обърнато на предизборната кампания, на прилагането на новите законови изменения и на предизборната атмосфера в регионите, населени с малцинства, става ясно от заключенията и препоръките на доклада на ОССЕ.