euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

В хазната не достигат 4 млрд. лв., смята Иван Костов

Ладислав Цветков, May 13, 2009

Лидерът на ДСБ, Иван Костов, изнесе днес лекция пред студентите от УНСС, по време на която съобщи, че по информация на Министерството на финансите, не могат да се съберат повече от четири милиарда лева за бюджета на държавата възлизащ на около 22 милиарда лева. Налице е и невъзможност да се използва финансовата подкрепа от фондовете на съюза, защото от структурните и кохезионни фондове са договорени само 8%. Освен това лидерът на ДСБ посочи залитането на българския бизнес в строителство на големи комплекси от хотели с надежда за големи печалби, което на практика е блокирало голям финансов ресурс.