euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Един субект с много неизвестни - европейска политическа партия

Жанета Куюмджиева, January 9, 2013

През септември 2012, когато Жозе Мануел Барозу представи предложение за промени в законодателството за европейските политически партии, euinside попита: Ще създадат ли европейските политически партии европейска политика? Tри месеца по-късно, когато Комисията по конституционни въпроси в Европарламента обсъди проекторегламента, въпросът продължава да няма отговор. Предложението на шефа на ЕК от есента на миналата година от имиджова гледна точка цели изграждането на истинско наднационално политическо пространство, което да бъде ефективно и прозрачно. Промените в регламента обаче, в оперативен смисъл, засягат регистрацията на политическите партии и фондации, финансирането им и контрола върху дейността им.

Първото изпитание за предложението беше по време на заседанието на конституционната комисия на Европарламента на 18 декември миналата година, когато беше обсъден докладът на гръцкия евродепутат Marietta Giannakou (ЕНП) по предложения от ЕК регламент. Основните теми, които бяха повдигнати засягаха вдигането на тавана за частни дарения - от 12 000 евро на 25 000 евро -както и промяната в съотношението на финансирането на партиите от бюджета на ЕС и от собствени ресурси – от 85%/15% на 90%/10%. При другите предложения за промени обаче тепърва предстои да се изяснят някои въпроси, стана ясно по време на обсъждането. Някои от спорните аспекти на цялостната реформа са:

- Критериите за регистрацията – Само националните и регионалните партии ли ще имат право да учредят европейска партия?
- Принцип и условия за финансовото подпомагане - Доколко е справедлив принципът "партиите, представени в Европейския парламент" да имат засилена представителност в сравнение с другите и следователно трябва ли да се ползват с по-голямо финансиране”?;
- Използването на финансирането – Ще се позволи ли на партиите да разходват средства за референдуми, когато допитванията са посветени на въпроси, свързани с Европейския съюз?
- Контролиращ орган – ЕП, съвет на старейшините или съд ще бъдат натоварени с проверките на регистрацията на европейските партии и спазването на демократичните принципи и европейски ценности от тях?

Друг казус, който повдигна британският либерал Andrew Duff (АЛДЕ), отявлен федералист и инициатор на цялостна избирателна реформа в ЕС, е необходимостта да се изчака становището на белгийските власти по отношение на регистрацията на партиите, тъй като в момента европейските политически семейства се регистрират в Брюксел като фондации. От дебатите трудно може да се извади заключението, че всички групи подкрепят придвижването на въпросните изменения в законодателството. В изказването си Helmut Scholz (Германия, Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица) посочи, че може би трябва да се придържаме към съществуващите правила, защото иначе големите партии ще бъдат фаворизирани за сметка на по-малките.

В състезанието между различните партии е нужно да има равни условия и то най-вече по отношение на средствата и начина, по който тези средства се усвояват, каза той и добави, че представляваната от него група ще внесе предложения за поправки. Като стана дума за равни условия, трябва да се отбележи, че една от най-често срещаните поправки в доклада на Marietta Giannakou е за гарантиране на равенството между половете. Британецът John Stuart Agnew от групата на Найджъл Фарадж "Европа на свободата и демокрацията“ пък насочи вниманието по-скоро към гражданите и доколко измененията в законодателството са продиктувани от потребностите на европейските избиратели.

В този смисъл той зададе на колегите си от комисията въпроса: Имаме ли мандат да вземем тези решения? Г-н Аgnew изтъкна, че ако не е справедливо броят на депутатите да е критерий, а евродепутатите се избират по пропорционалната система, то тогава, ако една новосъздадена формация не може да получи достатъчно подкрепа да излъчи депутат, справедливо ли ще е да се каже, че тази партия трябва да има платено представителство в Европа? Макар проектостановището на докладчика Marietta Giannakou в голяма степен да получи подкрепа сред членовете на Комисията по конституционни въпроси, към него имаше и някои конкретни забележки.

Предложението за контролиращ орган (група от трима представители - на ЕП, ЕК и Съвета, т.нар. старейшини или мъдреци) не срещна единодушно одобрение. Според Andrew Duff за "съдник" на партиите трябва да се създаде изборен орган, който да е „на една ръка“ разстояние от Комисията и да следи спазването на партийното законодателство. Anneli Jааtteenmaki от Алианса на либералите и демократите за Европа (Финландия) припомни, че ЕП е законодателен орган и той не би трябвало да има задължението да преценява пригодността на партиите и фондациите. Нейното предложение е тази роля да се повери на съд или на ЕК.

Rainer Wieland (Германия, ЕНП) акцентира върху това какво всъщност трябва да представляват политическите партии. Според него в предложението на Комисията има места с много подробности, но и доста с неясноти. Г-н Wieland изрази мнение, че трябва да се обмисли възможността за създаване на европейско гражданство и статутът на една европейска партия да не се определя само по критериите членове и финансиране, а и по това дали гражданите имат желание да гласуват за тази партия на избори. Затова е нужно формално изискване, спрямо което да се проверява дали партията отговаря на изискванията, дали действително има демократична структура.

Г-жа Giannakou, която сложи край на дебатите, заяви, че европейските партии трябва да имат специфичен статут и да развиват и налагат европейските принципи и ценности. Ако има обаче политически структури с антидемократически прояви, може да се стигне до искане за компетентна преценка и ползването на определени инструменти. Що се отнася до данъчните въпроси, според нея всичко онова, което не е предвидено в регламента, може да се решава на национално равнище. Крайният срок за внасяне на предложения за изменения е 17 януари, а следващото обсъждане е месец по-късно, което отново ще проследим.