euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Министърът на финансите в оставка отказва да отговаря на въпроси, свързани с второто полугодие

Аделина Марини, July 20, 2009

92.1% е изпълнението на приходите от началото на годината в сравнение със същия период на миналата година. Спрямо разчета за годината, изпълнението е 39.7% при 51.6% за същия период на 2008 г. Данъчните постъпления за периода са 10, 124 млрд. лв. като изпълнението им спрямо разчетите за годината е 39.4% при 50.3% за миналата година. Това са част от данните в отчета на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета за първата половина на годината. Най-сериозен спад има при постъпленията от ДДС, тъй като вносът от началото на 2009 е спаднал с 40%, а той формира огромна част от приходите от ДДС. Малко над 3 млрд. лв. са влезнали в хазната от ДДС, което е 35.5% при 47.3% за същия период на миналата година.

Разходите, според отчета на МФ, включително и вноската ни към общия бюджет на ЕС, за първото полугодие са 12,754 млрд. лв, което представлява 42% от годишния разчет при 40.5% изпълнение за 2008 г. за същия период.

Буферите в бюджета са за над 4 млрд. лв. Към настоящия момент неизпълнението на приходите е около 2,1 млрд. Държавата все още задържа под формата на данъчен кредит около 400-500 млн. лева от ДДС на фирмите, като господин Орешарски направи уточнението, че не е сигурен в данните. Прогнозата на Министерството на финансите за БВП за тази година е -2.5%. Преди да спомене вътрешните оценки, Орешарски припомни прогнозите на МВФ, които са за -7% спад на икономиката и на Европейската комисия, която предвижда свиване на икономиката с -1.8%.

Министърът на финансите в оставка Пламен Орешарски смята, че правителството на Сергей Станишев оставя твърде добро финансово състояние на страната в сравнение с останалите страни-членки на ЕС. Нещо повече, отчетът на МФ започва със сравнителни данни на най-силно засегнатите от кризата страни-членки на ЕС с България. От тези данни става ясно, че Ирландия може да завърши годината с бюджетен дефицит от 12% от БВП, Латвия с 11.1%, Великобритания - 11.5%, Испания - 8.6%. Що се отнася до очакванията за България, господин Орешарски прогнозира, че е възможно годината да бъде завършена с балансиран бюджет до лек бюджетен дефицит каквото и да значи това.

Той изключи възможността България да достигне толкова голям бюджетен дефицит, че фискалният резерв да не може да го покрие. Резервът в момента е 8.2 млрд. лв. "Аз считам, че равнището, което има сега фискалният резерв, е добър буфер в средносрочен план, ако се продължи с благоразумна фискална политика. И, ако не се допускат бюджетни дефицити или, в краен случай, сериозни бюджетни дефицити". На въпроса на euinside какво разбира под "сериозни бюджетни дефицити" министър Орешарски уточни, че става дума за над 3% от БВП.

Новите министри да направят преглед и да преценят кои разходи няма да са им приоритетни. "Мисля, че е коректно не седмица-две преди да встъпят в длъжност ние да им орязваме каквито и да е разходи", заяви господин Орешарски. Личното му мнение е, че "нови малки спестявания" ще трябва да се направят, но не драматични.

Само от неактуализирането на работните заплати правителството е спестило 280 млн. лв. По думите на господин Орешарски, няма друго правителство, което преди избори да е замразило увеличаването на заплатите. На въпроса на euinside защо тогава са били увеличени пенсиите, също така предизборно, министърът на финансите в оставка обясни, че невдигането на пенсиите е трябвало да се гласува от парламента, докато замразяването на бюджетните заплати става само с решение на Министерския съвет.

Провокиран от множеството въпроси на журналистите за това доколко е възможно да се очакват бюджетни изненади по-нататък през годината, Пламен Орешарски използва особеното си чувство за хумор. На питане за това как си обяснява тревогите на бъдещото правителство, че в бюджета има заложени мини, господин Орешарски отговори така: "Каквото и да кажа, тезата за първия плик* ще се развява до Нова година, запомнете го! За всичко ще бъдем ние виновни". На въпроса, ако той сега трябваше да стане министър на финансите какво щеше да направи, господин Орешарски използва един твърде грубичък отговор: "Имаше една детска приказка за бабата и дядото и техния пол". Става дума за приказката: "Ако баба ми беше мъжка, щеше да ми е дядо" с различни вариации. Впоследствие, той се извини за шегата и допълни, че не би споделял в публичен план какво би предприел, а само със своя предшественик.

*Става дума за вица за препоръката на генералния директор към неговия наследник: "Оставям ти 3 плика. Ще ги отвориш само, когато вече незнаеш как да постъпиш". В първия плик пишело "Обвинявай за всичко предшественика си", във втория - "Направи структурни реформи", а в третия - "Сядай да пишеш твоите 3 плика".