euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Няма спрени пари по САПАРД, твърдят МФ и ЕК

Аделина Марини, June 26, 2009

В писмото на Генерална дирекция "Земеделие" към ЕК, получено тези дни от правителството, става дума за това, че изпълнителната агенция "Одит на средства от ЕС" е дала конкретни препоръки на Агенция САПАРД, свързани с декларирането на разходите по публичните мерки. След като препоръките бъдат изпълнени, изпълнителната агенция ще завърши сертификацията на разходите за 2008 г. и процедурата по получаване на парите ще продължи, казват в отговор на множеството запитвания от Министерството на финансите. От Представителството на ЕК у нас също уточняват, че "В писмото си до българските власти Комисията информира, че тъй като докладът на независимия сертифициращ орган се бави, сметките по САПАРД няма да бъдат приключени до датата 30 септември".

Това забавяне обаче не оказва влияние върху статуса на акредитацията на разплащателната агенция по САПАРД или иначе казано - не става дума за спрени пари. Според в-к "Сега" става дума за 130 млн. лв., които вече България е изплатила от бюджета. Проблемът, според изданието е, че правителството се е забавило с отчета си за плащанията, направени през м.г.

Това е поредната заплаха над програма САПАРД, по която вече бяха изгубени милиони евро субсидии по проекти, за които много земеделци са теглили кредити и сега трябва да връщат. Много често причините са не само нарушения в самите проекти, но и злоупотреби в самата агенция по САПАРД.