euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Нови правила за облагане с ДДС в ЕС от 1 януари 2010 г.

euinside, January 2, 2010

От 1 януари 2010 г. се въвеждат нови правила за облагане с данък добавена стойност (ДДС) в рамките на целия ЕС. Мястото на облагане с ДДС ще се определя от това къде са доставени стоките или услугите. Това ще зависи не само от вида на доставената стока, но и от начина, по който е направена доставката. Така например, ако естонски производител е наел машина от германска компания, която ще ползва в Естония, и реши да купи наетата машина, то тогава мястото на доставката е Естония, а не Германия. Това означава, че ще трябва да се наложи естонския размер на ДДС. Със словашко ДДС ще се облагат стоки, последователно транспортирани от Братислава до клиент в Прага от клиента или от транспорт, нает от него. Още варианти на търговия със стоки и услужи може да видите на линка в края на статията.

С началото на новата година в сила влизат и нови правила за облагане на услуги с ДДС. Мястото на облагането се определя от това къде се предоставя услугата и зависи не само от същността на услугата, но и от статута на клиента, който се ползва от нея. С други думи прави се разлика между това дали услугата се ползва от физическо или юридическо лице.

За улесняване на възстановяването и облагането на стоки и услуги с ДДС, от 1 януари 2010 г. се въвежда и подаването на искания за възстановяване на ДДС само по електронен път. В случая Националната агенция по приходите (НАП) ще служи като посредник, тъй като искането за възстановяване на ДДС ще се изпраща от нея до съответната страна-членка на ЕС, също по електронен път. 4 месеца е срокът, в който НАП трябва да обработи заявлението за връщане на ДДС от европейски фирми, освен ако няма допълнителни искания за информация, когато срокът се удължава двойно - 8 месеца. А самото възстановяване на данъка ще отнеме до 10 дни, уточниха от приходната администрация.

Подробности и примери за облагане с ДДС в ЕС може да намерите тук.