euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

НДСВ предлага икономическа платформа, но за след кризата

Аделина Марини, June 5, 2009

И НДСВ представи днес икономическата си платформа, която обаче може да бъде изпълнявана, СЛЕД като отмине икономическата и финансовата криза. Според жълтите, които участват в 2 поредни правителства, в първото, от които, с мнозинство (2001-2005), предлагат незабавно започване на процедурите по въвеждане на еврото, намаляване на ДДС до 18 %, задълбочени реформи в публичния сектор, стимулиране на износа и инвестициите, туризъм и мерки за намаляване на търговския дефицит и дефицита по текущата сметка.

По-конкретно, приоритетите на партията, на която социолозите дават минимални шансове за влизане в следващия парламент, са всяка година бюджетните разходи да намаляват като процент от БВП, докато достигнат 35%-36%, намаляване с 5 % на осигурителната тежест (не става ясно от написаното дали става дума за 5 процентни пункта или за 5 %, което е различно, повечето партии предлагат 5 процентни пункта 0.5%). Задържане на плоския данък на 10%, запазване на данък печалба също на 10%, но намаляване на данъка върху доходите на едноличните търговци от 15 на 10%, за да се изравни с плоския данък. С 50 % намаляване на данъка върху дивидентите и запазване на нулевия данък върху капиталовите печалби и доходите от лихви. До 1 месец възстановяване на ДДС.

Едно от наистина привлекателните предложения на НДСВ, което те няколко пъти предлагаха и по време на участието си в тройната управляваща коалиция, беше държавата да плаща лихви при забавяне на възстановяването на данъци така, както събира лихви от граждани и фирми за забава. Този въпрос обаче трябва да се изчисти, тъй като не е много сигурно дали е правилно всички да плащат за това, че държавата се бави. По-справедливо би било, доказано виновният служител да заплаща за забавата.

Според бившия министър на финансите в правителството на Симеон Сакскобургготски, Милен Велчев, НДСВ ще влезе в следващия парламент. "Влизайки в парламента, ще бъде трудно да се състави коалиция без НДСВ. Но ние няма да влизаме във всяка коалиция на всяка цена. Както направихме през 2005 г., така и сега ще се съгласим да участваме в управлението, само ако по адекватен начин се отразяват в управленската програма нашите виждания и приоритети", е казал още Милен Велчев.