euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Членове на ЦИК са се обаждали на председателя на ВАС

Аделина Марини, May 30, 2009

Междувременно стана ясно, че на председателя на ВАС са се обаждали членове на ЦИК, които най-вероятно са се държали непристойно. Такъв извод може да се направи от изказването на председателя на ВАС Константин Пенчев, който говори за членове на орган, подчинен на съда. Пълният текст на казаното от господин Пенчев ще видите по-долу:

Get the Flash Player to see this player.

"Съдът си постави няколко въпроса: възможно ли е в правова държава като България да има партия, която да се управлява шест месеца от лидер, който сам се отказа от управление; възможно ли е в правова държава като България да има една партия, която да не се представлява от никого и понеже няма регистрация, тази партия да бъде изключена от политическия живот на страната и то в момент на избори. ВАС казва, че това не е възможно и че съдебният контрол върху решенията на ЦИК не означава съдът да брои документите и да сравнява печатите. Той осъществява контрол върху това дали се спазват конституционните права на правните политически субекти да участват равноправно в политическия живот на страната. Припомням, че се позоваваме на двете решения по този казус, които са влезли в сила. Искаме да припомним още, че в България влезлите в сила решения се изпълняват и вместо членовете на някои органи, контролирани от съда да правят обидни коментари на тези решения в пресата или в телефонни разговори с председателя на ВАС, най-добре да ги спазват."