euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Кристалина Георгиева: Само през трупа ми!

Ралица Ковачева, February 18, 2011

Европейският комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева, се противопостави яростно на идеите ресорът й да мине под командването на Европейската служба за външни действия (ЕСВД). Според Георгиева, това ще политизира хуманитарната помощ и ще й навреди, съобщава EUobserver.

„Има гласове, които казват „да съберем накуп всички инструменти, насочени към другите: сътрудничеството за развитие, хуманитарната помощ, търговията, финансирането на сигурността, и да ги сложим под една шапка”, обясни Георгиева пред възпитаниците на Лондонското училище за икономика. Според нея обаче това би било голяма грешка за Европа и можело да стане „само през трупа” й.

Изявлението е в отговор на идеите за сливането на бюджетите за хуманитарна помощ и за реакция при кризи в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС след 2013-а година. В момента хуманитарната помощ се управлява от г-жа Георгиева, докато ресурсите за справяне с кризи се пренасочват все повече към ЕСВД. Агенциите за хуманитарна помощ и някои евродепутати, обаче, смятат, че именно независимостта на европейската хуманитарна помощ е едно от най-ценните й предимства, коментира базираното в Брюксел издание.

„Ако политизираме хуманитарната помощ, това ще ни затрудни да помагаме на хората. Но също така ще бъде сигнал към Китай, Бразилия, Индия и страните от Залива, че хуманитарната помощ не е, за да помага на хората, а за да се влияе на политическия дневен ред”, коментира Кристалина Георгиева.

Европейската служба за външни действия беше създадена в резултат на Лисабонския договор, в който на общата европейска външна политика е поставен акцент. Начело на службата стои Върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Катрин Аштън. След сериозни спорове между Съвета и Парламента миналата година, Службата все пак започна работа, като получи и правото да решава за европейската помощ за развитие. Сега опасенията са, че хуманитарната помощ също ще премине под нейн контрол. Това тревожи евродепутатите, според които по този начин решенията ще бъдат повече във властта на страните-членки, отколкото на европейските институции.

През миналата година се наложи ЕС да увеличи бюджета си за хуманитарна помощ от 800 милиона на 1,2 милиарда евро заради безпрецедентния брой бедствия: природни, като земетресенията в Хаити и Чили, наводненията в Китай и Пакистан, пожарите в Русия, както и индустриални, като разливите в Мексиканския залив и Унгария. В резултат човешките жертви са се увеличили няколко пъти спрямо средното ниво от 85 хиляди души.