euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Има ли доверие между ЕС и Турция?

Аделина Марини, July 6, 2010

Миналата седмица Турция направи още една малка крачка към членството си в Европейския съюз, към което се стреми вече повече от 50 години. По време на деветата междуправителствена конференция ЕС-Турция за първи път от близо година беше отворена поредна глава в преговорите със Съюза - глава номер 12 за хранителна безопасност, ветеринарна и фитосанитарна политика. Независимо, че главата е чисто техническа, испанският външен министър Мигел Моратинос, който председателства конференцията за последен път в качеството си на първи дипломат на испанското председателство, окачестви отварянето като събитие със значителна важност и с голяма политическа тежест.

Защо?

През декември 2004-та година Европейският съвет одобри започването на преговори за присъединяване с Турция, но през 2006-та бяха замразени преговорите по 8 глави: Свободно движение на стоки, Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги, Финансови услуги, Селско стопанство и развитие на селските райони, Рибарство, Транспортна политика, Митнически съюз и Външни отношения. Причината за замразяването беше неприлагането на допълнителния протокол към Споразумението от Анкара по отношение на Кипър. Този протокол е пряко свързан с установяване на митнически съюз между Турция и ЕС, но Анкара отказва да го приложи спрямо Кипър, чиято гръцка част от 2004 г. е член на ЕС.

Замразяването на преговорите по осемте глави е съпроводено и с още едно условие - няма да се затварят временно глави.

Именно това е причината събитието от миналата седмица да се отчита като толкова важно както от ЕС, така и от самата Турция. "Това още веднъж показва, че преговорният процес, а оттам и процесът на присъединяване на Турция към ЕС е жив и се придвижва напред. Така че, за испанското председателство днешният ден е важен", заяви г-н Моратинос. Той добави, че промяна в позицията на ЕС (че Турция трябва да бъде член на съюза) няма.

Еврокомисарят по разширяването, чехът Щефан Фюле беше малко по-сдържан в оценката си. Той прие определението на турската делегация, ръководена от външния министър Ахмет Давутоглу, че е била отворена глава, сравнима с вдигането на тежести. "Днешното решение за отварянето на тази глава е отражение на турските усилия на място, но също така е осезаемо доказателство за ангажимента на ЕС да продължи с процеса на присъединяване. Става дума за доверие между ЕС и Турция. Не бива да има каквото и да е съмнение за ангажимента на ЕС към Турция, а доверието на Турция се базира на ангажимента на страната да осъществява реформи".

Именно въпросът с доверието се оказа малко спорен по време на пресконференцията след отварянето на глава 12. След като дойде редът му, турският министър по европейските въпроси Егемен Багъш разказа следната случка: "Докато шофирахме в задръстването на Брюксел на път за отварянето на главата, имахме известни трудности, тъй като тук в Белгия има стачка. Затова закъсняхме малко и аз се питах дали тази стачка не е организирана, за да отложи отварянето на глави за белгийското председателство на съюза (което започна на 1 юли). Но, ето ни тук. Надяваме се, че главите, които не може да бъдат отваряни по политически съображения, ще може да бъдат отворени". Толкова за доверието между ЕС и Турция.

За това колко значимо е отварянето на иначе съвсем техническата глава 12 в отношенията ЕС-Турция говори и фактът, че и двете страни осъзнават много добре сложността на процеса на присъединяване на мюсюлманската страна с над 70 млн. население. Независимо от въодушевлението и радостта от тази малка крачка, множеството наслоявания в този дълъг процес се виждат с просто око.

Турският външен министър Ахмет Давутоглу обясни, че когато става дума за технически глави, процесът е лесен и зависи изцяло от това, което прави турското правителство на място. "Ние се справяме, когато няма политически проблеми. Така че, когато има техническа тема турците работят денонощно, ако е необходимо, за да си изпълнят задълженията. Но, когато има политически критерии, които не са базирани на някакви обективни критерии, тогава нещата стават трудни".

На въпрос на журналист дали това няма да се окаже последната отворена глава за много време напред, г-н Багъш отговори, че не се притеснява, но не пропусна да намекне за прилагането на двоен стандарт спрямо Турция. Той припомни, че кипърският проблем съществува отдавна. Той е съществувал и когато Гърция се е присъединила към ЕС, когато Кипър е станал член и затова няма причина това да бъде проблем и за членството на Турция. За да разсее всякакви съмнения за прилагане на двоен стандарт, еврокомисар Фюле отбеляза, че замразяването на 8-те свързани с митническия съюз преговорни глави е станало заради неизпълнението на допълнителния протокол към Споразумението от Анкара. По никакви други причини.

И още нещо много важно изплува по време на 55-минутната пресконференция след отварянето на глава 12, а именно, че Европейският съюз застава изцяло зад Турция в конфликта й с Израел след инцидента с хуманитарната флотилия, атакувана от израелски части в неутрални води. Моратинос припомни, че ЕС осъжда непропорционалната употреба на сила и настоява за премахването на блокадата в Газа. "Ние сме близо до нашите турски приятели, те страдаха неимоверно, изгубиха много хора. Стоим зад турските граждани и сме твърди спрямо Израел в този случай".

И, ако си припомним, че в началото на своето председателство Испания имаше амбицията да започне преговорите по 4 глави, но в последния ден от 6-те си месеца начело на Европейския съюз (30 юни) отвори едва първата, тогава можем отново да се замислим за това колко е трудно за ЕС да прецени трябва ли му Турция или не. И, ако му трябва, как точно му трябва - дали като пълноправен член или като буферна зона на "голямата шахматна дъска", по думите на Збигнев Бжежински.