euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Обменът на данъчна информация в ЕС остава спорен

Аделина Марини, November 10, 2009

Сериозен спор се очертава отново на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), който започва днес в Брюксел. Спорът е по пакет от мерки, чиято цел е по-доброто управление на данъците в рамките на съюза. Част от пакета са и поправки в директиви на ЕС за по-добра данъчна събираемост и възстановяване на данъци, както и сключването на споразумение за борба с данъчните измами с Андора, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Швейцария.

Различията между отделните страни-членки са провокирани най-вече от изискването за автоматичен обмен на информация между страните-членки, защото все още няма съгласие каква информация може да бъде обменяна автоматично. Сега, когато мобилността на данъкоплатците е по-голяма, се увеличават транс-граничните транзакции, интернационализират се финансовите инструменти, а това прави много коректното облагане с данъци от страните-членки.

Това, от своя страна, води до двойно данъчно облагане и, съответно, до опити за измами и укриване на данъци. Предложенията в пакета са следните:
- Разширяване на сътрудничеството между страните-членки върху всички видове данъци;
- Поставяне на крайни срокове за предоставяне на информация по молба или друго административно искане;
- Държава-членка да не може да отказва предоставяне на информация за неин данъкоплатец въз основа на обяснението, че информацията за него се държи от банка или друга финансова институция;
- Позволяване на чиновници от една страна-членка да участват в административни разследвания на територията на друга;

Очаква се ЕКОФИН да постигне и политическо споразумение по проекта на директива за обновяване на правилата и ставките на акцизите върху тютюневите продукти. Идеята на предложението е повишаване на общественото здраве чрез увеличаване на минималните акцизни ставки върху цигарите. Ако се постигне съгласие, от 1 януари 2014 г. минималният акциз ще бъде 90 евро за 1,000 къса + 60% от продажната цена. В момента стойността е 64 евро за 1,000 къса, което е 57% от продажната цена. Предложението предоставя преходен период до 1 януари 2018 г. за страните, които още не са постигнали тази стойност. Това са България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния.

През октомври българското правителство реши да увеличи акциза на тютюневите изделия от 1 януари 2010 г. от 41 лв. за 1,000 къса на 74 лв. + 36% от продажната цена. Решението е заложено в бюджета за следващата година, но все още предстои да бъде гласувано от Народното събрание. За онези държави, за които не се предвижда преходен период, ще бъде наложено ограничение от най-малко 300 къса, които може да бъдат внесени на тяхна територия от държави с преходни периоди. Ограничението ще важи за онези държави, които са достигнали стойност на акциза от 77 евро за 1,000 къса и ще се прилага срещу страни, които са под тази стойност.

Министрите на финансите на ЕС ще обсъдят и намаляването на административната тежест. Това е заложено в програмата на ЕС от 2007 г., както и в Европейския план за възстановяване на икономиката като целта е до 2012 г. административното бреме да бъде намалено с 25%. Националната цел на България е до 2012 г. административната тежест да бъде намалена с 20%. Това е заложено в управленската програма на правителството, публикувана преди дни на страницата на Министерския съвет.