euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

0.5% ще бъде бюджетният дефицит през тази година, смята ЕК

Аделина Марини, June 23, 2009

Лошо усвояване на средствата от ЕС, както и липсата на достатъчна прозрачност за правителствените разходи, са част една от причините бюджетният излишък да е бил 1.5% от БВП през 2008, вместо планираните 3%. Това се посочва в годишния доклад на ЕК за публичните финанси в ЕС. За намаляването на излишъка е допринесло и допълнителното решение за изхарчването на още около 1.8% от БВП за социални разходи и поддръжка на инфраструктурата. Пенсиите са били увеличени с повече от предвиденото, както и бюджетните заплати. Държавният дълг е намалял до 14.1% от БВП. За сметка на това обаче, експертите на ЕК прогнозират, че дългът ще се увеличи тази година до 16%, а за 2010 - до 17%, независимо от прогнозите на правителството за 17% тази година и 15% догодина.

Предвид високите рискове за публичните финанси в настоящата икономическа ситуация, поддържането на бюджетен дефицит ще изисква допълнителни съкращения на разходите, отвъд буфера от 90% от бюджетните разходи. Впрочем по повод този буфер, ЕК посочва в частта на доклада си за България, че идеята е била изоставена в бюджета за 2008, но след това е въведена като буфер в този за 2009.

Тъй като правителството не може да прави никакви фискални маневри (заради валутния борд), огромните външни и вътрешни макроикономически дисбаланси не дават възможност за никакви фискални мерки в бюджета за 2009 г. в отговор на икономическата криза.