euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Съветът по общи въпроси на ЕС: напрегнете усилията си за реформи в съда и МВР

Аделина Марини, September 13, 2010

България и Румъния спешно да напрегнат усилията си за реформи, препоръчва Съветът по общи въпроси на Европейския съюз в заключенията си след днешното заседание в Брюксел. Разглеждането на годишния доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и верификация в областта на правосъдието и вътрешните работи от Съвета по общи въпроси е задължителна стъпка за затвърждаване на препоръките в доклада. Отвъд похвалите за създадените добри обстоятелства за реформи, министрите са заключили, че все още остават важни недостатъци.

Списъкът е кратък, но за сметка на това конкретен и добре познат - съдебната и професионална практика на ниво прокуратура и съдилища; прозрачността в рамките на съдебната система, както и нейната отчетност, трябва да бъде засилена; антикорупционната стратегия, законът за конфликт на интереси и процедурите за обществени поръчки трябва да бъдат правилно и напълно прилагани. Необходимо е също да се провежда по-ефективно продължение на делата, свързани с организираната престъпност. И, за да се избегне свободно тълкуване на последното, в заключенията си министрите са записали: "Например, да се гарантира наказанието чрез използването на разубеждаващи санкции и отнемане на имущество".

Настоява се също и за пълно и навременно прилагане на новата стратегия за реформа в съдебната система, която да бъде разглеждана като приоритет. Съветът отбелязва, че Механизмът за сътрудничество и верификация е подходящ инструмент в помощ на усилията за реформи на България и Румъния. Останалите страни-членки отново са заявили готовност да продължат да оказват всякаква възможна помощ, за да може целите, заложени в Механизма, да бъдат изпълнени. Затова се затвърждава и оставането на Механизма в действие в очакване на резултати. "В този контекст Съветът припомня, че Механизмът подкрепя усилията на България и Румъния да прилагат изцяло политиките на ЕС. Съветът ще продължи да обръща специално внимание на развитието в тази сфера", пише още в заключенията на Съвета по общи въпроси на ЕС.

Предстои докладът на Комисията да бъде одобрен и от Европейския съвет тази есен.