euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Франция и Русия също предлагат нови закони за климатичните промени

Аделина Марини, July 27, 2009

По-малко от половин година преди голямата конференция на ООН в Копенхаген, на която се очаква да бъде сключено ново споразумение за намаляване на вредните емисии в атмосферата и което ще замени всички досегашни споразумения, няколко големи държави започнаха въвеждането на ново национално законодателство, ориентирано към подкрепа на търговията с емисии, на стимулирането на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и на създаването на еко-ефективна икономика. След САЩ и Великобритания, парламентът на Франция също гласува нов законопроект, който налага изцяло нови екологични стандарти, залага амбициозни цели за отделяне на вредни емисии и изпраща силен сигнал към останалите големи глобални замърсители в навечерието на конференцията в Копенхаген.

И двете камари на френската Национална асамблея одобриха закона с мнозинство. Единствено Зелената партия и комунистите отказаха да подкрепят законопроекта, тъй като, според тях, той не отивал твърде далеч така, както изискват съвременните условия. Законопроектът предвижда до 2050 г. или след 41 години Франция да намали изхвърлянето на въглеродни емисии четирикратно и да увеличи с 23% използването на ВЕИ, което е почти двойно на сегашните нива.

Друга голяма изненада в напредването на преговорите по ново глобално климатично споразумение е Русия, за която досега почти никой не знаеше какви планове има в посока намаляване на вредните емисии. Като един от най-големите износители и консуматори на изкопаеми горива - природен газ, нефт и въглища, Русия винаги е била сред големите замърсители в света. До момента обаче не е била изразявана официална позиция или намерение за включване в глобалните усилия за забавяне на промените в климата.

В реч в северния руски град Архангелск в началото на месеца руският президент Дмитрий Медведев заяви, че Русия трудно ще може да избяга от ангажиментите си да се включи в световните усилия за намаляване на вредните емисии. "Колкото и да ни е тъжно, ще трябва да увеличим алтернативните източници на енергия, тъй като рано или късно те ще заменят днешните традиционни въглеводороди". Според експерти, цитирани от вестник "Ню Йорк Таймс"" обаче, Русия може да създаде и друг проблем, ако увеличи консумацията на енергия от ВЕИ, а именно ще трябва да започне да изнася повече изкопаеми ресурси, за да поддържа икономическия си растеж, базиран почти изцяло върху търговията с енергия.

Още по-голяма изненада е, че нов закон за енергийна ефективност беше приет на първо четене от руския парламент. Това само по себе си е сериозен успех. Проблемът е, че борбата с промените в климата изисква много повече, но до конференцията в Копенхаген има още много време, през което надали са възможни чудеса, но ако и други държави се включат по принципа на САЩ, Великобритания, Франция и Русия, може би ще има повече смисъл.