euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Външните дългове на частния сектор свалят кредитния рейтинг на България

Аделина Марини, July 24, 2009

Японската рейтингова агенция потвърди кредитния рейтинг на България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и за дългосрочен дълг в местна валута BBB+. Перспективата на рейтинга остава отрицателна. Една от причините за запазването на този кредитен рейтинг е все още големият дефицит по текущата сметка, както и значителния по размер външен дълг на частния сектор. Агенцията запазва перспективата на рейтинга отрицателна, тъй като външното финансиране на значителните задължения на частния сектор в страната остава уязвимо в условията на текущата глобална икономическа и финансова криза.

От пресцентъра на Министерството на финансите съобщиха, че външният дълг, натрупан в процеса на бързия икономически растеж на страната след 2004 г. нарасна на 108% от БВП в края на 2008 г. от 64% в края на 2004 г. Дългът на частния сектор (вкл. междуфирмени кредити) възлиза на 89% от него, като в края на 2008 г. краткосрочният е 36%.

Японската рейтингова агенция прогнозира влошаване на фискалния баланс през тази и следващата година, което и редица български икономисти предупредиха, че може да се случи. МФ твърди обаче, че с фискален резерв в размер на повече от 12% от БВП в края на май 2009 г., правителството има достатъчен капацитет да посрещне непредвидени обстоятелства в т.ч. системни рискове.

И тази рейтингова агенция се включи с различна прогноза за спада на БВП като прогнозира 5% свиване през тази година. Тази прогноза се добавя към най-разнообразните, публикувани до момента: МВФ -7%, ЕК -1.8%, МФ -2.5%.