euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ОСП не е достатъчно застъпена в "Европа 2020"

Аделина Марини, March 30, 2010

Общата селскостопанска политика не е достатъчно застъпена в предложението на Европейската комисия за нова икономическа стратегия на съюза "Европа 2020". До това мнение са достигнали европейските министри на земеделието, които проведоха заседание в понеделник в Брюксел. Те са приветствали заключенията на лидерите на ЕС от срещата им миналата седмица, според които устойчивото, продуктивно и конкурентно земеделие може да допринесе изключително много за увеличаване на заетостта и за икономическия растеж като част от "Европа 2020".

Според селскостопанските министри на ЕС, земеделието може много добре да се впише в трите основни приоритета на икономическата стратегия, а именно да постигне "интелигентен растеж" (например чрез иновации за оптимизиране използването на природните ресурси), устойчив растеж (може да се постигне чрез биоенергия) и заетост (чрез запазване на работните места и на хората в селските райони).

Някои министри са подчертали нуждата бъдещата стратегия на ЕС за растеж и заетост да вземе предвид не само обсъжданията в Съвета на министрите на финансите и икономиката, а също и на Съвета по общи въпроси, но и някои чувствителни теми и мнения, изразени в Съвета по земеделие и рибарство. Земеделските министри са заявили, че постигането на приятелски настроена към околната среда икономика е предизвикателство, което не може да бъде посрещнато без земеделието да бъде включено в сметките, става ясно още от заключенията на Земеделския съвет.

Някои министри са дали ясно да се разбере, че новата стратегия не бива да се меси във или да поставя под въпрос финансирането на ОСП. Няколко делегации са изразили подкрепата си за запазване на силна ОСП с адекватно финансиране, докато други са поискали да не се правят отсега заявки за следващата финансова рамка на съюза за периода 2014-2020 г. От заключенията не става ясно кои страни са поискали запазване на дела на ОСП такъв какъвто е в момента (около 40% от общия бюджет на съюза или около 53 млрд. евро годишно), нито кои са били против отсега да се правят заявки за бюджета за следващия 7-годишен финансов период.

На прес-конференцията, последвала съвета вечерта в понеделник, испанският министър на околната среда и земеделието Елена Еспиноза, чиято страна председателства ЕС в момента, заяви, че финансови аспекти не са обсъждани. "Трябва да сте наясно, че дискусията по финансовите перспективи на ЕС все още не е отворена. От тази гледна точка няма много смисъл да обсъждаме каквито и да било неща в този контекст. Първо ние трябва да разберем какво искаме и чак тогава да установим колко ще струва", допълни тя.

Румънският еврокомисар, отговарящ за земеделието Дачан Чолош допълни, че в момента основно се работи върху намирането на допирателна между Общата селскостопанска политика и новата икономическа стратегия на ЕС "Европа 2020". Според него, бъдещата реформа на ОСП ще бъде именно в насоките на икономическото развитие на ЕС за следващите 10 г.

Обсъжданията по "Европа 2020" ще продължат до юнския Европейски съвет, когато се очаква стратегията да бъде окончателно одобрена от лидерите на ЕС.