euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Приемането на България в "Шенген" все пак ще зависи от Доклада по CVM

Ралица Ковачева, November 12, 2010

След март 2011 година решението за влизането на България и Румъния в Шенген ще е изцяло политическо. И най-вече - ще зависи от доклада на ЕК по Механизма за наблюдение и контрол в областта правосъдие и вътрешни работи. Досега връзката между „Шенген” и Механизма упорито се отричаше както от двете страни, така и от ЕС. От няколко дни, обаче, макар формално нищо да не се е променило, вече официално се признава, че докладът по Мониторинговия механизъм ще е от решаващо значение за приемането на България Румъния в Шенгенското пространство.

Първа беше Холандия

Най-напред Холандия постави открито въпроса за обвързване на приемането на България и Румъния в „Шенген” с резултатите от докладите на Комисията за напредъка в областта на правосъдието и вътрешния ред. В коалиционното споразумение между Народната партия за свобода и деморация и Християн-демократическия алинас е записано:

В контекста на Европа, правителството ще настоява за включването на двата годишни доклада за корупцията и правните реформи в Румъния и България в оценката за Шенген на двете страни. Ако докладите покажат, че те не изпълняват скриктните критерии, Холандия нама да подкрепи пълното присъединяване на Румъния и България към Шенген и премахването на вътрешниия граничен контрол в ЕС, а Румъния и България няма да бъдат допуснати в Шенген.”

Френската офанзива

Тези дни френският министър по европейските въпроси Пиер Льолуш коментира, че ЕС трябва да е „бдителен” по отношение на разширяването на Шенгенската зона към България и Румъния, „които се надяват да се присъединят през март”. Според Льолуш разширяването не бива да е автоматично, а техническите критерии не са достатъчни. Френската позиция е решението за приемането на двете страни в Шенген да се отложи до лятото на 2011, когато ЕС ще представи годишните си доклади за борбата с организираната престъпност и корупцията в двете страни. Той уточнява също, че последните доклади на Комисията са били „обезпокоителни”, отчитайки твърде малък напредък и в двете страни.

Говорителят на френското външно министерство Бернар Валеро е още по-конкретен: „Членството в Шенген трябва да стане в условия, които гарантират целостта и сигурността на общото пространство, условия, които не са налице и няма да бъдат към месец март 2011 г. ... В последния си доклад от 2010 г. ЕК констатира известен напредък, но и подчерта необходимостта да се завърши започнатото. При тези условия ние смятаме, че трябва да се изчака представянето през юли 2011 г. на следващия доклад на ЕК по Механизма.”

Българската позиция

Според българския външен министър Николай Младенов, макар и формално да няма връзка между приемането ни в Шенген и Механизма, политически връзка има и бъдещото решение много ще зависи от резултатите от доклада: „... да не се заблуждаваме, че, въпреки че няма формална връзка в процеса към присъединяване към Шенген и процеса за механизма за сътрудничество и наблюдение на съдебната система, (между тях няма пряка връзка, те са съвсем различни), че можем да си позволим каквото и да било забавяне от приоритетите на правителството, в изпълнението на съдебната реформа.”

Външният министър обясни, че трябва да се отчита „политическата ситуация, в която функционира Европа в момента, натиска на общественото мнение”, което се отчита от политическите лидери в Европа. Според него никой в ЕС „не иска правилата заложени в нашия договор за присъединяване, правилата заложени в предното разширяване на Шенген, да бъдат променяни заради България и Румъния.”

Според министър Младенов „условията” за приемането на България в „Шенген” включват изпълнение на техническите критерии до март, положителен междинен доклад от ЕК през февруари (което означава Законът за съдебната система да мине през Народното събрание, подчерта министърът) и накрая – положителен годишен доклад през лятото, който да покаже реален напредък.

Европейската комисия

Комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом коментира, че присъединяването на България и Румъния към „Шенген” не трябва да бъде политически въпрос, защото процесът включва само технически процедури. Тя, обаче, добави, че властите в Букурещ и София трябва да продължат да изпълняват критериите за присъединяване към „Шенген”, така че тези, които не желаят влизането на двете страни в зоната, да имат възможно най-малко аргументи да му се противопоставят.

Така че в крайна сметка, Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще вземе решението си дали България и Румъния ще бъдат приети в „Шенген” въз основа на изпълнението на техническите критерии и на изводите от мониторинговия доклад на Комисията. За да бъдат приети двете страни, е необходимо всички страни-членки, дори и тези извън „Шенген”, да ги подкрепят единодушно.

Логичната развръзка

А това, както е видно, ще се случи само, ако двете страни отбележат реален напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията. Защото опазването на външните граници на Съюза не е въпрос просто на информационни системи с екзотични имена, а на функциониращо правосъдие и правила в държавата. Това е, което европейците очакват от България и което всички българи също очакват от държавата си.