euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България има сериозен проблем с еврофондовете

Аделина Марини, August 24, 2009

Новият заместник външен министър, който ще отговаря за европейските въпроси Красимир Костов потвърди пред медиите днес, че по четири оперативни програми на ЕС Европейската комисия (ЕК) има забележки и ще върне оценките им за съответствие. Става дума за програмите: "Транспорт", "Техническа помощ", "Административен капацитет" и "Конкурентоспособност". "След като бъдат нанесени съответните корекции в оценките за съответствие и бъдат отново върнати на Брюксел за разглеждане, ЕК поема ангажимент до 2 месеца да се произнесе дали да отпусне парите или не. По тези оперативни програми са извършени предварителни плащания, затова, ако те бъдат отменени, ние ще трябва да възстановим средствата", добави г-н Костов.

ОП "Транспорт" е с най-голям бюджет - над 2 млрд. евро, следва "Конкурентоспособност", по която са предвидени 1.1 млрд. евро. "Техническа помощ" и "Административен капацитет" са най-малките, съответно по 48 млн. евро и 181 млн. евро. До момента по ОП "Административен капацитет" са похарчени 62 млн. лв., а са сключени договори за близо 140 млн. лв.

Според Юлиана Николова, която поема контрола върху еврофондовете, това не е най-голямата драма. До момента България е похарчила около 1% от парите, предвидени за 7-годишния бюджетен период (от 2007-2013 г.) в размер на 6.8 млрд. евро, а от авансово преведените средства сме похарчили 10%. "Тежкото в настоящата ситуация не е това, че много сме закъснели, а проблемът е, че много доверие сме изразходвали. Този период за оценката на съответствие беше в края на 2007, доколкото си спомням. След това сме получили отсрочка още 1 година, очевидно не се вместваме. Тежкото сега е, че каквато и отсрочка да ни дадат, изключително е подкопано доверието в България. Новото правителство наистина ще се ползва с някакъв срок, при който ще има кредит на доверие, но ще бъде проверявано многократно повече, от което и да е българско правителство. Ние сме в ситуация, в която нямаме изход, освен да действаме", добави още г-жа Николова пред euinside.

Друг елемент от проблема е, че в средата на всеки бюджетен период, който се пада да е 2010 г. ЕС прави преглед на изпълнението на бюджета и ако се установи, че някоя страна-членка има ниска усвояемост от структурните фондове, парите за нея се намаляват и се прехвърлят на други, които са демонстрирали максимална ефективност. Така че, дори и българското правителство да направи и невъзможното да задвижи стабилното усвояване на парите, това няма да гарантира, че те няма да бъдат намалени и да поставят страната ни в още по-неизгодна позиция, когато започнат преговорите за следващия бюджетен период - 2014-2020 г.

Юлиана Николова уточни още, че става дума за пет оперативни програми, за които са подадени вторите оценки за съответствие, след като миналата година бяха върнати оценките и на седемте програми. По останалите две - "Регионално развитие" и "Околна среда", оценките още не са изпратени в Брюксел. Миналата година, когато бяха върнати седемте програми основният проблем беше, че одитното звено, работещо хоризонтално за всички оперативни програми, няма достатъчно административен капацитет. Затова то беше трансформирано в изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС".

Източник на euinside съобщи, отново става дума за същия проблем - под въпрос е поставен капацитетът на одитния орган, както и системата ИСУН. Става дума за информационната система, която би трябвало да съдържа пълна информация за проектите по всички оперативни програми. Това означава, че независимо колко добре върви дадена оперативна програма, парите по нея ще бъдат спрени, докато не се изчисти този проблем.

На 9 и 10 септември премиерът Бойко Борисов ще води голяма делегация в Брюксел, където ще има среща и с председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу. Според МВнР основната цел на посещението е да бъдат обсъдени всички теми от дневния ред на ЕС и България, включително и проблемът с еврофондовете.