euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Барозу: Работим за енергийна сигурност и солидарност

Ралица Ковачева, February 24, 2010

Енергийната сигурност и солидарност са били сред основните въпроси, обсъдени на срещата между президентите на България Георги Първанов и на Европейската комисия Жозе Барозу.

„Солидарността е изключително важна, на фона на последната газова криза между Русия и Украйна. В момента на ниво Европейски съюз работим в посока енергийна сигурност и енергийна диверсификация, знам колко е важна за България тази тема.”

„В следващите седмици ЕК ще подкрепи 44 големи енергийни инфраструктурни проекти от втората група на Европейския план за икономическо възстановяване. 2.3 милиарда евро ще бъдат отпуснати за финансирането на 32 газови и 12 електрически проекта в ЕС през следващите 12 месеца. България също ще получи част от тези средства за проекта Набуко и за изграждане на реверсивни връзки.”

Българският президент Георги Първанов благодари за подкрепата за изграждането на междусистемните връзки с Гърция и Румъния, които ще позволят избягването на газови кризи като миналогодишната. Президентът отбеляза важната и активна роля на България както в реализацията както на „Набуко”, така и на „Южен поток”.

В отговор на въпрос за енергийната зависимост на България от Москва, Жозе Барозу каза, че темата е била обсъдена на срещата с Първанов. Барозу определи Русия като много важен стратегически партньор, с когото ЕС иска стабилни и предвидими отношения.

Председателят на ЕК отбеляза, че Георги Първанов е бил един от първите лидери, включили се в обсъждането на стратегията Европа 2020.

"В момента Комисията подготвя предложенията си за пролетния Европейски съвет. Те ще бъдат базирани на ключовите приоритети за растеж, базиран на знанието, зелена икономика и социалното включване. Ние поставяме иновациите, енергията и заетостта в центъра на европейската икономика."