euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК ще даде 45 млн. евро за газова връзка с Гърция

Аделина Марини, December 6, 2009

Европейската комисия одобри финансиране на междусистемната газова връзка България-Гърция в размер на 45 млн. евро, с Румъния - 9 млн. евро и за изграждането на газопровода "Набуко" - 200 млн. евро, съобщи Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Решението на Комисията е след оценка на предоставените й проекти, а парите са част от Европейския план за икономическо възстановяване, одобрен точно преди година. За да бъдат отпуснати средствата обаче, ще бъде необходимо обсъждане на решението на ЕК с Финансовия комитет за Трансевропейските енергийни мрежи, което ще се състои на 18 декември, а окончателното приемане на решението се очаква в средата на януари догодина.

Страната ни беше включена с пари по плана за възстановяване на Комисията след януарската газова криза тази година. България поиска много повече пари за изграждането на междусистемните връзки - 100 млн., но получи по-малко от половината. Парите не се отпускат само на България, а за цялостното изграждане на проектите.