euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

843 млн. евро е внесла България в бюджета на ЕС до момента

Аделина Марини, May 26, 2009

България е получила 2 млрд. и над 600 млн. евро по всички възможни програми на ЕС към май 2009 г. За сметка на това е внесла в бюджета на Общността само 843 млн. евро от началото на членството - 1 януари 2007 до 30 април 2009. Това съобщи вицепремиерът Меглена Плугчиева, която отговаря за усвояването на еврофондовете. Тя каза, при това без грам притеснение, защото България е в предизборна ситуация и много хора се опитват да се упражняват с цифри, за да докажат, че България се е превърнала в нетен донор на ЕС. Госпожа Плугчиева направи това уточнение по време на отчета на свършеното за последната една година, откакто е назначена на поста.

По предприсъединителната програма PHARE, която е насочена към най-различни дейности, свързани с развитието на административен капацитет и регионалното развитие, до момента са спрени около 50 млн. евро при общ бюджет от 1 млрд. и 480 млн. евро. Програмата вече е приключила, но акредитираните към нея агенции все още работят по контролиране на изпълнението на проектите и изразходването на парите. Заради спрените пари, правителството, по предложение на вицепремиера, одобри изплащането на 100 млн. лв. на добросъвестните бенефициенти.

Земеделската предприсъединителна програма САПАРД пък е с общ бюджет 591 млн. евро и срок края на 2008 г., който беше удължен, благодарение на поетите от България ангажименти, до края на 2009 г. По тази програма обаче бяха спрени 220 млн. евро, поради което правителството на тройната коалиция отново реши щедро да отпусне 100 млн. лв. за добросъвестните бенефициенти, каквото и да значи това. Очаква се по програмата да бъде направен още един последен одитен доклад, след който ще стане ясно дали ЕК ще размрази 148 млн. евро. По повод одитирането от външни фирми, което стана практика през последната една година, Плугчиева призна, че се дават изключително големи суми за одити, за които не е ясно доколко са ефективни.

Третата предприсъединителна програма е ИСПА, където също имаше замразени пари. Общият бюджет на програмата със срок от 2000 до 2010 г. е 1 млрд. и 603 млн. лв. Тази програма е насочена само към транспорт и околна среда. На 12 май т.г. ЕК размрази 115 млн. евро по програмата. Утре у нас пристига генералният директор Дирк Анер, а в средата на юни се очаква и еврокомисарят по регионалните въпроси Данута Хубнер. Посещението и това, което ще произтече от него, ще дойде в средата на кампанията за парламентарните избори, които ще се проведат на 5 юли.

Що се отнася до оперативните програми, които за България са 7 и са в бюджета на ЕС за финансовия период 2007-2013 г., до момента са сключени договори, според отчета на вицепремиера Меглена Плугчиева, за 1 млрд. и над 200 млн. евро по всички програми. Тези данни са към май 2009 г.

Има сериозно забавяне по Програмата за развитие на селските райони, която е част от Общата селскостопанска политика на ЕС. По нея за България са предвидени малко над 3 млрд. лв. до края на периода - 2013 г. Според Плугчиева забавянето се дължи на това, че администрацията в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) се задъхва. Тя отправи критика, че много се проточва одобряването на проектите, но, по думите й, това се дължи на изненадата на работещите в ДФЗ, че бенефициентите са били много подготвени и бързо се справяли с кандидатстването за средства.

За 1-годишния отчет на Меглена Плугчиева бяха поканени посланиците на страните-членки на ЕС. Сред тях бяха чешкият - Мартин Клепетко, чиято страна в момента председателства ЕС и френският Етиен дьо Понсен. Те обаче си тръгнаха много преди да приключи дългата презентация на екипа на г-жа Плугчиева.

Плугчиева отново помоли медиите да подхождат коректно при представянето на информациите за усвояването на европейски средства, тъй като, особено в предизборна обстановка, много се злоупотребява с истината. Тя, освен това съобщи, че скоро и тя ще излезе в отпуск заради предизборната кампания и активно ще се включи в нея.

Пълният отчет на 1-годишната работа на вицепремиера, отговарящ за усвояването на еврофондовете можете да видите тук.