euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Финландският модел: Образованото общество е най-ценният капитал на една страна

в. Аз Буки*, July 21, 2011

В euinside и преди сме коментирали, по повод Исландия например, че колкото по-сурова е природата в дадена държава, колкото по-малко блага хората могат да получат наготово, толкова повече това мобилизира обществото да развие максимално потенциала си. Същото може да се каже и за Финладия, която може и да няма голямо население, но инвестира максимално във всеки един свой гражданин. И очевидно печели от това. Публикуваме интервюто с посланика на Финландия у нас Н.Пр. Таря Лайтиайнен, дадено за в. Аз Буки, защото смятаме, че решаването на проблемите в българското образование е от стратегическо значение и трябва да бъде национален приоритет.

"Аз Буки": Според статистиките Финландия е водеща страна в рамките на ЕС в областта на образованието. Как постигнахте това високо ниво?

Таря Лайтиайнен: Силата на финландската образователна система се състои в това, че се осигуряват еднакви възможности за всеки гражданин, независимо от социалното му положение. Задължителното образование включва също така обяд и безплатни учебни материали за учениците. Според нас, добре образованото общество е най-ценният капитал на една страна.

Голямо значение се отдава на учениците със специални нужди, които изпитват трудности в училище. За такива деца се полагат допълнителни грижи.

Финландия редовно се нарежда на едно от първите места в класацията на PISA (Международна програма за оценка на ученици). Ключът към този успех се крие и във високото образователно ниво на учителите и тяхната всеотдайност. Учителите се стремят да изградят естествени, топли отношения с учениците и родителите им.

Характерна черта на образователната система във Финландия е „образование, което продължава цял живот”. Предлагат се различни възможности за обучение и за възрастни, които вече работят. Предлагат се и курсове за квалификация, които ги насочват в друга област на професионално развитие.

Особено внимание се отделя на чуждоезиковото обучение. Има програми за обмен на ученици с други страни дори в началното училище. В по-горните класове много ученици прекарват година по подобна програма в чужбина, преди да продължат образованието си.

Финландската образователна система и до днес почти изцяло се финансира от обществени фондове. Дори висшето образование на практика е безплатно. По този начин се насърчава социалното равенство, един от основните приоритети на нашето общество.

Друг, по-скоро любопитен, факт е високият процент образовани жени. От 80-те години на миналия век те формират мнозинството от завършващите висше образование, като тенденция е техният брой да нараства.

"Аз Буки": Каква част от опита и практиките във Вашата страна в областта на образованието могат да бъдат приложени и у нас?

Таря Лайтиайнен: Предучилищното обучение започва на 6-годишна възраст. То е доброволно, но почти няма деца, които да не го посещават. Децата тръгват на училище, когато навършат 7. Темпото в първата година не е стресиращо. Идеята е децата да се научат как да се забавляват в училище, да се запознаят с новата вселена, която се разкрива пред тях, когато вече четат и пишат.

Много държим на принципа на равенство в образователната система. Всеки член на нашето общество трябва да има равни възможности да получи не само основно, но и висше образование. Живеем в сложен свят, хората с по-малко умения и по-ниско ниво на образование са застрашени от отпадане от активния живот. Ако част от населението остане извън училищните врати, това би отнело от потенциала за развитие на страната.

Финландските университети предлагат повече от 450 програми на английски език, с което се насърчават програмите за обмен на студенти от цял свят. За да се гарантира високото ниво, кандидат-студентите трябва успешно да преминат приемни изпити. От практическа гледна точка обаче процедурата по кандидатстване е опростена. Предоставя се възможност документите да се подават чрез интернет.

Новаторски подход бе приложен преди няколко години, когато, въпреки съпротивата на част от засегнатите страни, се обединиха три университета: технически – в който се подготвят инженери и технически специалисти, икономически – с фокус върху бизнес управлението, и университета по изкуства и дизайн.

"Аз Буки": Каква е политиката на Финландия в областта на науката и иновациите?

Таря Лайтиайнен: Финландия от много години е водеща в света по отношение на държавно финансиране на изследователски програми. Важна задача на политиката за развитие на науката и технологиите е да се осигури баланс и да се засили сътрудничеството в сферата на иновациите. Tekes - Финландската агенция за финансиране на технологиите и иновациите, е най-важната експертна организация. Тя се финансира от държавата и се занимава с отпускане на средства за изследвания и развойна дейност във Финландия. Sitra – Финландският фонд за иновации, е друг ключов играч в тази област. Той е уникален в Европа и дейността му се ползва с широк международен интерес. Целта на Sitra е Финландия да бъде пионер в устойчивото развитие.

"Аз Буки": Финландия е добър пример за това как технологиите могат да присъстват в живота на хората.

Таря Лайтиайнен: Финландия е една от най-обширните по територия държави в Европа - повече от 390 000 кв. км площ. Но тя е и една от най-рядко населените. Стремежът на няколко последователни правителства е да се води политика на заселване и хората, независимо колко далеч живеят, да имат равен достъп до обществените услуги. Затова сме изобретили различни начини за доставянето им.

Като пример мога да дам пътуващите библиотеки, които се движат по определен маршрут и през определен интервал от време. Можете да поръчате книга по интернет и автобусът ще ви я достави. Друг пример е медицинското обслужване. Един лекар се придвижва из архипелага с лодка и достига до острови, населени само от няколко възрастни двойки.

*Интервюто е предоставено от в. Аз Буки, публикуваме със съкращения.