euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Интервю с Ерхард Бусек, координатор на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа

Аделина Марини, November 21, 2007

Тези дни в София на посещение пристигна Ерхард Бусек, специалният координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. По време на посещението си той се срещна със столичния кмет Бойко Борисов. След срещата, той намери време, за да ми даде интервю, от което стана ясно, че предстоят големи промени в региона, които често остават незабелязани за нас.

- Пактът за стабилност ще бъде трансформиран в Съвет за регионално сътрудничество като основните контролни функции на новата структура ще бъдат в ръцете на страните от региона, а не както досега предимно в ръцете на Запада. Защо се налага тази трансформация, дали защото регионалните държави са готови да поемат тази отговорност или просто европейските сили са вдигнали ръце?

ЕРХАРД БУСЕК: Не, според мен регионът е достатъчно зрял да се справя сам. Постигнат е огромен напредък в сравнение с 1999-та, когато бе създаден Пактът за стабилност. Според мен, досега имахме, както често обичам да казвам, бащински подход. С други думи – ние знаехме какво те трябва да направят, но сега те трябва да знаят какво те трябва да направят. Помощта от страна на Европейския съюз, европейските институции и други партньори ще продължи. Всички те участват в борда на Съвета за регионално сътрудничество, но отговорността се премести и смятам, че времето е подходящо за това.

- Значи вярвате, че регионалните държави ще се справят и ще продължат работата на Пакта за стабилност със същия динамизъм и постоянство?

ЕРХАРД БУСЕК: Това вече е договорено и съм убеден, че можем да продължим. Истината е, че отговорността е голяма, защото ние разработихме 28 инициативи, сили за специални задачи, секретариати и така нататък и сега вече сме в процес на предаване на контрола и смятам, че качеството на дейностите ще се запази.

- Споменахте, че страните от региона са достатъчно зрели да се справят сами, но все още има много проблеми, най-вече свързани с корупцията, организираната престъпност, а за първи път в България се появи огромен по мащаби феномен като купуването на гласове на местните избори, което на практика поставя под въпрос именно зрелостта на демокрацията. Как виждате на фона на всички тези проблеми, бъдещето на региона и неговото развитие всъщност?

ЕРХАРД БУСЕК: Мисля, че има много добър процес на наблюдение, специално за изборите това прави Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Европейската комисия също върши такава работа като съставя публични доклади, така че според мен това е много добър контрол. Бих искал малко да защитя региона, защото според мен купуването на гласове става и в други райони, не само в югоизточна Европа. Това обаче не означава, че такова явление е оправдано, дори напротив, но ми се струва, че за това не трябва да се вини региона. Вярно е, че има някои нерешени проблеми като Косово, ситуацията в Босна и Херцеговина можеше да е по-добра и така нататък, но от друга страна е много хубаво, че целият район поема отговорността да упражнява натиск върху отделните страни за тяхното сближаване.

- А как виждате бъдещето на Косово сега, когато времето за преговори свършва и може би областта ще обяви независимост?

ЕРХАРД БУСЕК: Не бих искал да говорим за предизвестени решения, защото това не е работа на Пакта за стабилност, но каквото и да става тук, трябва да бъде направено по такъв начин, че да се запази стабилността в региона. Моето впечатление е, че за разлика от 99-та, когато беше намесата на НАТО в Косово, вече няма толкова много намесени страни. Със сигурност Сърбия, а някои се опитват да въвлекат Босна и Херцеговина, а въпросът със зелената граница в Македония също представлява открит проблем, но ако говорим за Хърватска, например или Черна гора, България и Румъния – те определено не са директно или индиректно замесени в конфликта. Точно това е катализаторът за намиране на окончателно решение.

- Онзи ден държавният министър в германското външно министерство Гернот Ерлер каза, че бъдещето на Европейския съюз е в регионите, но въпреки това тук специално, регионът е много специфичен, както и българският външен министър каза за Черноморския регион – това не са само държавите по крайбрежието, но Кавказ като цяло. Вярвате ли, че цялата тази смес от различни култури, етнически нации и така нататък, може да достигне онези стандарти, които Европейският съюз би приел?

ЕРХАРД БУСЕК: Първо, трябва да се прави разлика между югоизточна Европа и Черноморието. На този етап съм убеден, че тези, които са останали извън Европейския съюз, все пак са в двора му и няма съмнение, че всички държави от региона трябва да членуват в съюза. Основният въпрос е кога да стане това. Аз лично подкрепям идеята всички страни от региона да са кандидатки за членство, защото това ще ги постави под натиск да изпълняват критериите. Доста работа предстои по този показател. Може би някоя държава може да се справи със задачата за 3 години, но други ще имат нужда от 20. Следващата крачка, разбира се, е Черноморието, без никакво съмнение. Това обаче не означава, че всяка държава от този район трябва да стане член на Европейския съюз, но европейската политика на добросъседство или дори нещо повече от нея, ще постигне подобряване на отношенията и стабилността. Процесът на европейска стабилизиция се придвижва напред стъпка по стъпка и сега стигнахме до района на Черно море и може би след това ще се стигне до централноазиатските държави.

- Смятате ли, че моделът на Пакта за стабилност може да бъде приложен и за държавите от Черноморския регион?

ЕРХАРД БУСЕК: Донякъде да, но трябва да се каже твърде откровено, че двигателната сила за промените в югоизточна Европа е перспективата за членство в Европейския съюз и НАТО. Затова ми се струва, че подобна двигателна сила, като Пакта за стабилност например, е нужна и за Черноморския регион. Но това, което може да се направи е просто да се вземе само част от него. Една такава част е енергийното споразумение. То може да се превърне в модел за този регион. Също това, което направихме на Балканите с транспорта, граничния контрол или това, което сега правим за облекчаване на визовия режим. Със сигурност обаче, Черноморието е различно от югоизточна Европа, но адаптирането е възможно, защото това е процес на учене така, както беше за югоизточна Европа.

- В началото, когато беше създаден Пактът за стабилност, България не беше особено активен участник. Сега това промени ли се?

ЕРХАРД БУСЕК: България свърши чудесна работа като председател на Процеса за сътрудничество в югоизточна Европа, в работата по предаването на контрола от Пакта за стабилност на Съвета за регионално сътрудничество. Вярно е, че има области, по които имаме забележки, например бих бил много щастлив, ако се изгради мостът Видин-Калафат колкото се може по-бързо. Като цяло обаче, регионът се движи напред.