euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Индия и Китай са заплаха за ЕС

Аделина Марини, June 12, 2005

Една от основните тези на британското председателство на Европейския съюз е, че Индия и Китай представляват изключително голямо предизвикателство за икономиката и на практика оцеляването на съюза. Този страх е и една от причините Великобритания да поиска пренасочване на средства от Общата селскостопанска политика към изпълнение на Лисабонската стратегия, с което влезе в остър конфликт с Франция - най-големия ползвател на субсидии за селското стопанство. Този конфликт доведе и до блокиране на бюджета на Европейския съюз за следващия 7-годишен период от 2007-2013-та година. Фрейзър Камерън е директор-изследвания в Европейския институт за стратегически проучвания в Брюксел, чиято основна дейност е именно това бъдещото политическо и икономическо интегриране на Европейския съюз. Попитах го дали неговият институт застъпва позицията на Великобритания, че конкуренцията на Индия и Китай наистина е толкова страшна:

ФРЕЙЗЪР КАМЕРЪН: Европейският институт за стратегически проучвания не подкрепя никоя страна-членка. Нашият основен принцип е да се борим за по-тясна европейска интеграция и по тази причина подкрепяме силно Европейската конституция, по-голям бюджет, както и това Европейският съюз да бъде по-ефективен играч в международните отношения.

- В този смисъл как ще коментирате резултатите от референдумите във Франция и Холандия, където проектът за Европейска конституция бе отхвърлен?

ФРЕЙЗЪР КАМЕРЪН: Това беше голяма крачка назад в европейската интеграция. Според мен сега трябва да се възползваме от периода на размисъл и да се опитаме да осмислим така наречената добавена стойност на Европейския съюз във всекидневния ни живот, защото съюзът е пряко свързан със заетостта, с борбата с трансграничната престъпност, опазването на околната среда и също неща от типа по-ниски тарифи за телефонни разговори, по-евтини полети из Европа, възможности за младите хора да учат в университети из целия континент. С други думи, това са практически примери за това колко полезен е Европейският съюз.

- Да, но изглежда, че Европейският съюз трябва да действа по-бързичко, за да успее да се справи с конкурентноспособността на Индия и Китай, които на практика, според някои, застрашават общността?

ФРЕЙЗЪР КАМЕРЪН: Не бива да се преувеличава тази опасност. Европейският съюз продължава да е най-големия вътрешен пазар в света, привлича най-много чуждестранни инвестиции, по-специално американски. На Китай ще са нужни много, много години, за да навакса с нашия стандарт на живот. Като цяло обаче е хубаво, че Индия и Китай се явяват конкуренция, защото един проспериращ Китай или една процъфтяваща Индия са добри за Европа.

- В какъв смисъл?

ФРЕЙЗЪР КАМЕРЪН: Защото това означава засилена търговия. Например, ако искаме да продаваме нашите високотехнологични продукти като Еърбъс на Китай, те ще трябва да си заработят парите за това от продажби на повече текстилни продукти в Европа. Това е ситуация, в която всички печелят.

- Така е, но в същото време много европейци са направо изплашени от евтините китайски обувки, продавани в Европейския съюз.

ФРЕЙЗЪР КАМЕРЪН: Да, обаче по принцип международната търговия е добра за увеличаването на стандарта на живот. Това е основен икономически принцип, не може да има държава, която да си произвежда абсолютно всичко за себе си. Нужен е баланс на икономиките и затова страните се специализират в конкретно производство. Бъдещето на Европа е в областта на високите технологии, в предоставянето на услуги. Нашата сила не е в ниско заплатените и нискотехнологични производства. Ние просто не можем да се конкурираме с Китай и Индия в тази сфера.

- Смятате ли, че Европейският съюз по начина по който е структуриран в момента, може да се справи с тази конкуренция в дългосрочен план?

ФРЕЙЗЪР КАМЕРЪН: Най-малкото е в добра позиция за това. Особено с присъединяването на десетте нови страни, а по-нататък и с България и Румъния, съюзът ще се сдобие с по-голямо високообразовано население. Бъдещето ще зависи от качеството на работната сила, качеството на образованието, квалификацията и преквалификацията и тук Европа има какво да предложи. Разбира се, трябва да се постави акцент върху високите технологии и в предлагането на качествени услуги. При тези условия ще можем да се изправим пред всякаква конкуренция.