euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Eвропейският съюз и Бог

Аделина Марини, September 15, 2006

Европейски епископи създадоха група, наречена "група на мъдреците", чиято основна задача ще бъде да изготвят доклад за общите ценности на Европейския съюз. Този ход обаче може да провокира сериозен дебат за нуждата от включване на християнството в текстовете на Европейската конституция, чието придвижване в момента е замразено заради решението да се даде още време за размисъл относно бъдещето на Европейския съюз. Вероятно помните, че още при изготвянето на проекта за Европейска конституция Полша упорито настояваше в нея да бъде включен текст за християнството и неговите ценности, защото християнството е комплекта от ценности, който ни обединява в Европа.

Тогава тази идея предизвика ожесточени спорове и в крайна сметка бе постигнато споразумение думата християнство да не се споменава в преамбюла на конституцията, но за сметка на това там се говори за "културното, религиозно и хуманистично наследство на Европа". Групата на мъдреците проведе първата си среща в понеделник (11 септември 2006) по инициатива на Комисията на епископалните конференции на европейската общност. Интересното в случая е, че групата от мъдри мъже и жени се състои само от католици и включва трима членове на предишната Европейска комисия като Марио Монти, Франц Фишлер и Лойола де Паласио.

Участват също така и Жак Сантер, който е бивш председател на Европейската комисия и Пат Кокс, който беше председател на Европейския парламент. Докладът на католическите мъдреци трябва да е готов до март 2007-ма година, когато ще се отбележи 50-годишнината от подписването на Договора от Рим, поставил началото на Европейския съюз. За това какво налага изготвянето на доклад за общите ценности на европейския съюз попитах Щефан Лунте, помощник генерален секретар на Европейския епископален съве.?

Щефан Лунте: Ние сме с впечатлението, че освен институционалната криза в Европейския съюз е налице и криза на ценностите - гражданите вече не виждат ценностите, които стоят в основата на европейския проект и затова искахме да подпомогнем политическия процес, на държавните ръководители да намерят изход от институционалната криза. Искахме да създадем паралелен процес на гражданското общество, а църквата е част от него.

euinside: Смятате ли, че откриването на общите ценности ще подпомогне по-нататъшната интеграция на съюза, което също е сериозен проблем?

Щефан Лунте: Определено. Необходими са смели стъпки от страна на политиците, за да придвижат европейския проект напред, но за да си смел, е необходимо да има контекст, да е налице атмосфера, при която гражданите са съгласни с нуждата от сближаване на държавите и нациите в Европейския съюз, защото това води до стабилен мир в Европа, защото това поощрява свободата, защото това помага за преодоляване на материалните проблеми дори. Затова е важно да настояваме и да подчертаем ценностите, които са в основата на европейския проект.

euinside: Много е интересно това, че само католици са включени в тази група на мъдреците, защо?

Щефан Лунте: Мисля, че защото искаме да допринесем към това, което се надяваме да прерасне в по-широка дискусия. Разбираемо е най-напред да потърсиш разбиране и съпричастност в собствената си религиозна общност. Но, след това нищо не пречи да се отворим за по-широко религиозно участие.

euinside: В групата са включени и някои бивши членове на Европейската комисия, с какво очаквате те да ви бъдат полезни?

Щефан Лунте: Решихме, че те имат дълъг опит с Европейската комисия, били са вътре в европейските институции и имат наистина голям опит на европейско ниво, затова техните знания се надяваме да ни помогнат да преодолеем трудностите в европейския проект.