euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

"Със сегашната политика, европейското земеделие не може да бъде конкурентоспособно"

Аделина Марини, February 1, 2011

За България най-изгоден би бил вторият вариант от предложенията за реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС, изложени в съобщението на Европейската комисия от 18-ти ноември.

Това каза в интервю за euinside евродепутатът от групата на Европейската народна партия (ГЕРБ) и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони Мария Неделчева. С нея разговаряхме и по още една тема - референдумът за или против разделянето на Судан на две държави, тъй като г-жа Неделчева ръководи наблюдателната мисия на Европарламента в Судан.

Пълен текст на интервюто:

euinside: Цялата тази организация, която правите за тези публични дебати наистина е страхотно, защото в крайна сметка 2014 чука на вратата, но да Ви попитам относно самото Съобщение. То претърпя доста промени, докато бъде публикувано официално и в крайна сметка предложенията за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) са три. И трите са кореннно различни. Кой според Вас е най-добрият от гледна точка на политиката като цяло; кой е най-подходящ за нас и кой е най-реалистичен?

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА: Несъмнено претърпя големи промени крайната позиция, която ни беше представена на 18 ноември, но тя отразява и изключително ожесточените дебати, които наблюдавахме в Европейския парламент (ЕП) последните няколко месеца. От предложените три варианта за мен най-подходящ е вторият вариант за България. Тоест този, който ни позволява една комбинация между двете крайности. Ние настояваме така или иначе за по-голяма гъвкавост в прилагането на ОСП. Бихме искали да запазим бюджета й, бихме искали запазване на структурата в двата стълба - нещо, което за нас е много важно, защото директните плащания са гаранция за директен достъп на земеделските производители и развитието на селските райони.

Ние имаме изключително невероятна нужда тези райони в България да се динамизират, да се осигурят работни места и да се преборим с негативно, чисто демографски тенденции, които наблюдаваме много тревожно в последните няколко години. Така че, това, което аз смятам на този етап е наистина този консенсусен вариант, който ни позволява в крайна сметка да вземем най-доброто от сега съществуващото, тоест това, което работи реално за България и междувременно там, където сме се усетили ощетени и сме усетили несправедливост, да участваме при формирането на новите критерии, за да можем да отстояваме позицията си.

euinside: Тоест вие смятате, че този втория, най-компромисният вариант е и най-реалистичен от гледна точка на когато се стигне ЕК да направи законодателно предложение?

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА: Да, наистина смятам, че е най-реалистичен, защото другите варианти в част от реформите, които предвиждат са изключително крайни. Те предизвикват реакция на голяма част от страните, най-малкото защото в сегашния им вид в тях не е предвиден преходен период, който да позволи на държавите-членки да могат да го приложат. Много трудно би било за всеки един от нас, политиците, да обясни на хората в своята страна, че от 1 януари 2014 година правилата се променят и те да се окажат неподготвени.

euinside: Междудругото, във въпросното съобщение се забелязва, че доста голямо внимание е отделено на международната обстановка, тоест, че от гледна точка на преговорите от кръга Доха, трябва постепенно земеделието да стане по-малко субсидирано и по-конкурентоспособно. Според вас, този втори вариант и нуждата на българското земеделие от още подпомагане в конфликт ли са?

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА: Не, не смятам, че са в конфликт, защото според този вариант става това запазване на първия стълб, където ние имаме стимула и прякото финансиране, за да се стимулира развитието на българското земеделие, но от друга страна ние не можем да изоставаме от общата европейска тенденция и имаме възможност с втория вариант, с втория стълб нашите земеделски производители да се адаптират и да бъдат конкурентоспособни. Много е важно това, което се казва в комуникацията за международната сцена и международния пазар, защото наистина нашите производители отговарят на много високи изисквания за качество на продуктите, трябва в един момент максимално добре да се ситуираме на този пазар и аз искам да привлека вниманието и към друго наше искане в Комисията по земеделие, което от няколко месеца много упорито повдигаме и само преди няколко дни беше гласувана моя поправка в тази посока. Това, за което ние настояваме е вносът на продукти от трети страни - изискванията и критериите за тях - да бъдат като за нашите продукти. Нека си го кажем съвсем направо, ако продължаваме със сегашната политика няма как европейското земеделие да продължи да бъде конкурентоспособно.

euinside: От гледна точка на разговорите, които се водят за бюджета по следващата многогодишна финансова рамка, по всичко личи, че Великобритания ще си прокара искането за поне замразяване на размера, от една страна това изглежда добре за ОСП, защото означава запазване на бюджета й, но има ли някакъв риск според вас?

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА: Според мен няма риск дотолкова доколкото мога да съдя от сегашното състояние на дебатите. Със сигурност Великобритания до последно ще настоява за намаляване на бюджета и компромисният вариант и най-добър за нас би бил да го запазим. Това, което за мен е обнадеждаващо е, че мнозинството от страните, все пак, сме за запазване на този бюджет, а в ЕП мнозинството е много ясно изразено. Нашият основен аргумент за запазване на бюджета, на който наистина Великобритания не може да отговори е, че все повече и повече отговорности се дават на земеделските производители - те не произвеждат само хранителни продукти. Те се грижат и за околната среда, те допринасят и за динамиката на териториите на ЕС. За тези отговорности на тях трябва да им се дадат средства, за да ги изпълняват.

euinside: Предният път, когато си говорихме с вас споменахте, че много изненадващо Испания и Португалия са страните, които са против изравняването на субсидиите преди срока, предвиден в договора. Има ли някакво развитие по тази тема вече?

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА: По тази тема продължаваме разговорите. Колегите от Испания и Португалия много трудно биха променили позицията си. Ето защо ни е толкова важна тази подкрепа на хората в България, защото разбираме, че когато говоря аз с тях и им кажа, че се изразявам от личната си позиция е различно от когато им кажа, че зад мен стоят всички земеделски производители и че това съм го получила пряко като искане и от тях. Затова ми е много важно, на тази обиколка в страната, която предприемаме, в крайна сметка да стане ясно, че сме идентифицирали общите позиции и аз да имам легитимността в разговорите си с такива трудни партньори като Испания и Португалия, които определено защитават само личната си позиция, да успеем да ги убедим, че европейската солидарност трябва да я приложим на практика и че България е гарант, че тази европейска солидарност няма да послужи за нови измами или за недобро справяне с европейската проблематика и развитие на сектора, а че по-скоро отговаря на реални нужди, които ще ни позволят после заедно с тях да продължим да правим европейското земеделие конкурентоспособно.

euinside: Така, една тема, която сигурно за нашата аудитория би била малко странна и, може би, трябва да я обясним. Вие ръководихте мисията на Европейския парламент за референдума в Судан. Първо, споделете си личните впечатления и след това да кажете, в крайна сметка защо Судан трябва да е важен за нас, защо трябва да ни интересува?

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА: Имах наистина невероятната чест да водя една от историческите мисии на ЕП, свързани с външните отношения на ЕС. В Судан се проведе референдум, който сам по себе си е много значим като събитие, защото за първи път след епохата на деколониализацията се размества държавна граница на африканския континент. Това, което наблюдаваме досега са обикновено силно заинтересовани от тези страни бивши колонизатори, страни с много силни икономически интереси. Това, което и за тях е много силен сигнал, а и за ЕС е, че България - страна нова в ЕС, страна неколонизатор - се интересува от другите.

Така изпращаме едно много силно и в човешки план послание, че във външната политика на съюза България дава заявка да бъде активен участник. От друга, България не е само член на ЕС, тя има своето отношение с другите страни. Така че, тези мисии за наблюдение на изборите са изключително отговорни, защото са свързани с крайгълния камък на всеки изборен процес и, от друга - в тези мисии с моето активно участие България показва съвсем различно лице от това, което за съжаление са свикнали да виждат - измами с еврофондове и всякакви клишета, които ние трябва да разчупим и с които трябва да се преборим.

euinside: Петролът ли е нещото, което интересува ЕС в Судан или просто наистина да се решат проблемите на тези хора там?

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА: На първо място е много важно спазването на човешките права и демократичните принципи. Петролът, ако хвърлим един поглед върху статистиката ще видим, че ЕС е доста назад в икономическите си отношения със Судан спрямо страни като Китай, Индия, САЩ. Това, което е важно за ЕС и за нас никога не е бил водещ икономическият ресурс е, че ние сме наистина носители на едни принципи, отговарящи на демокрация, правова държава, спазване на закона, спазване на правата на човека и вторият наш приоритет това е в истинско сътрудничество да създадем проекти за развитие на тези страни, които да позволят на обществото, на хората там да имат прехрана, да имат един достоен живот. Най-малко ни интересуват чисто икономическите интереси. Ако те са в едно добро съчетание с политическия и социалния аспект на нещата - това е силата на ЕС. ЕС никога не е бил меркантилен и никога няма да бъде.

euinside: Благодаря ви.